Afry redovisar ett ebita-resultat på 369 miljoner kronor för årets tredje kvartal, ebita-marginalen var 8,3 procent och rörelseresultatet uppgick till 328 miljoner kronor.

ANNONS

Årets tredje kvartal kännetecknas av god efterfrågan som drivs av samhällets omställning och återhämtning efter pandemin. Afrys nettoomsättning under kvartalet var 4 419 miljoner kronor, vilket justerat för kalendereffekter motsvarar en organisk tillväxt på 7,5 procent. Analytiker hade förväntat sig en nettoomsättning på 4 378 miljoner kronor.

Afrys ebita-resultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 369 miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal på 8,3 procent. Dagens Industri skriver att enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat väntades ett justerat ebita-resultat på 399 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal på 9,1 procent. Di skriver vidare att resultatet efter skatt på 249 miljoner kronor kan jämföras med analytikernas förväntade resultatet på 258 miljoner kronor.

”Det tredje kvartalet kännetecknas av en god efterfrågan, framförallt inom våra industrisegment, drivet av omställningen i samhället och återhämtningen efter pandemin. Kvartalet kan summeras i en stark organisk tillväxt och ett stabilt resultat samtidigt som vi hittills i år har kommunicerat förvärv med en årsomsättning på drygt en miljard”, säger Afrys vd och koncernchef Jonas Gustavsson i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Afry ingår avtal om förvärv av finskt konsultbolag [Dagens PS]