Afry har uppdaterar kontaktledningarna längs tåglinjen Älmhult – Hässleholm. På sträckan, som utgör en del av Södra stambanan, byts bland annat bangårdsbelysning, kontaktledningsbryggor och autotransformatorsystem byggs. Detta framkommer i ett pressmeddelande

ANNONS

Trafikverket håller på att modernisera kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skånes och Kronobergs län. Järnvägen mellan Älmhult och Hässleholm utgör en del av Södra stambanan som är dubbelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg, fjärrtåg som pendeltåg. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten tar AFRY fram bygghandlingar för kontaktledningsupprustning av sträckan.

Kontaktledningen längs med sträckan Älmhult-Hässleholm är i dagsläget sliten på båda spåren vilket medför en ökad risk för tågstörningar. Därför vill Trafikverket modernisera kontaktledningssystemet på sträckan. Det ska stå klart år 2026 och då kan trafiken rulla mer driftsäkert och tillförlitligt.

Sträckan är ca fem mil lång och ett av Sveriges mest trafikerade dubbelspår med en trafik på totalt 170 tåg per dygn, som uppskattas öka under de kommande åren.

AFRY arbetar nu med att ta fram förfrågningsunderlag samt bygghandlingar på kontaktledningsupprustning för utförandeentreprenad. Efter entreprenadens slut kommer även förvaltningshandlingar att tas fram av AFRY. I uppdraget ingår också byggplatsuppföljning för teknikområdena mark, el/kontaktledning, miljö, signal samt mätningsansvar.

”Vi är stolta och glada över att vara en del av moderniseringen av Södra stambanan. Det nya kontaktledningssystemet kommer att öka driftsäkerheten och bidrar till utvecklingen av en hållbar transportinfrastruktur i Sverige”, säger Johan Malmquist, segmentchef järnväg på AFRY.

ANNONS
ANNONS

Hållbarhet är en central del av projektet, exempelvis genom att den befintliga kontaktledningen återmonteras i nya kontaktledningsbryggor där det är möjligt. På Älmhults bangård byts alla kontaktledningsbryggor och bangårdsbelysning ut och ny kontaktledning monteras för huvudspåren. För övriga spår kommer befintlig kontaktledning återmonteras i de nya kontaktledningsbryggorna. Hjälpkraftledningen bibehålls och flyttas över till de nya stolparna. Uppdraget omfattar även att konvertera hela sträckan från befintligt sugtransformatorsystem (BT) till autotransformatorsystem (AT).

AFRYs uppdrag pågår fram till 2028.