Förra året ökade kompetensbristen inom cybersäkerhet, för att säkra världens digitala tillgångar skulle 3,4 miljoner fler cybersäkerhetsexperter behövas.

ANNONS

Enligt den stora globala undersökningen Cybersecurity Workforce Study, gjord av ISC bland 11 799 cybersäkerhetsansvariga världen över, saknas 26 procent, eller 3,4 miljoner, av de cybersäkerhetsexperter som världen skulle behöva, det rapporterar CIO.

Digitaliseringen snabbare än säkerhetsutvecklingen

Enligt undersökningen har antalet experter inom cybersäkerhet ökat med 11 procent i världen sedan 2021, men behovet har ökat mer.

70 procent av de tillfrågade cybersäkerhetsansvariga uppger att deras organisation inte har tillräckligt många som jobbar med cybersäkerhet.

”Digitaliseringen i samhället har rent allmänt gått snabbare än säkerhetsutvecklingen. Bristen på kompetens inom området i relation till vad som förväntas är en utmaning, det är tydligt, säger Erik Blomberg, koncernsäkerhetschef på Handelsbanken, till CIO.

Samverkan mellan arbetsmarknad och lärosäten

Enligt honom har frågan om kompetens inom cybersäkerhet under flera år lyfts i säkerhetskretsar och finanssektorn har länge fokuserat mycket på säkerhet.

Han tycker att kompetensbristen inom cybersäkerhet behöver adresseras genom samverkan mellan arbetsmarknaden och lärosäten.

IT branschen prioriterar också kompetensbristen. Oskar Ehrnström, försäljningschef för säkerhet på Tietoevry, säger att det länge funnits ett underskott på cybersäkerhetskompetens och att Sverige mognat senare än flera andra gällande cybersäkerhet, det skriver CIO.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Cybersäkerhetsexpert: Kriget har förändrat hoten [Dagens PS]