När coronapandemin slog till landsatte rekryteringsexperten Fredrik Hillelson satsningen Beredskapslyftet – ett sätt att hjälpa både vården och de som blivit av med jobbet. I en intervju med Jesper Börjesson berättar Fredrik Hillelson om hur han ser på ledarskap och samhällsutmaningar i svallvågorna av pandemin.

ANNONS

Fredrik Hillelson har varit verksam inom rekryteringsbranshen i över 20 år. Inte minst i sin roll som vd för rekryteringsfirman Novare – som fram till 2014 var ägt av familjen Wallenbergs maktbolag Investor.

När trycket på vården ökades under fjolåret pandemin lanserade Fredrik Hillelson initiativet Beredskapslyftet. Vilket ger anställda på företag och de som har blivit av med jobbet möjligheteb att hjälpa till i vården.

”Det är ungefär ett 30-tal företag som har gått med i det här och det ökar varje dag”, säger han.

Se hela intervjun här

Hjälper både vården och de som blivit av med jobbet

Med Beredskapslyftet kan företag undvika att permittera personal på grund av arbetsbrist samtidigt som anställda med rätt kompetens kan hjälpa till i vården.

Efter att Karolinska Sjukhuset kommunicerade att de hade en brist på intensivsjuksköterskor hörde sig Fredrik Hillelson snabbt av sig till SAS, SAAB och telekomoperatören 3 med frågan om de kunde tänka sig att låna ut personal under tre veckor samtidigt som personalen fick behålla sin lön under perioden.

ANNONS
ANNONS

”De tre gick ut blixsnabbt och veckan efter hade vi fått in tio företag till”, berättar Fredrik Hillelson och fortsätter:

”Vi har vunnit förtroende så nu hjälper vi till med både sjuksköterskor och undersköterskor till Stockholm, Region Västra Götaland, Skåne och Region Sörmland.”   

Vinsten är inte allt

Under många år har företag ständigt jagat vinster och effektivsieringar i syfte att höja aktieägarvärdet. Detta menar Fredrik Hillelson i sig inte utgör något positivt.

I stället måste en kombination mellan kapitalism och idealism användas för att näringslivet ska hitta lösningar som är gynnsamma för samhället.

”Jag tror att en modern vd i dag, han eller hon, måste förstå att medarbetare i dag vill se andra värden. Medarbetare vill se ett samhällsengagemang och att man gör något gott för samhället”, berättar han.

Uppmuntrar till kommunikativt ledarskap

Samtidigt pekar Fredrik Hillelson på att flera saker kan förbättras i – vare sig en pandemi råder eller ej.

ANNONS
ANNONS

Bland annat säger han att chefer måste öka sin förståelse för hur man får folk att prestera bättre. Vilket bör grunda sig i ett genuint intresse för sina medarbetare och anställda.

”Framtidens chefer måste också vara mycket bättre på att kommunicera – både internt och externt”, konstaterar Fredrik Hillelson.

Läs mer: Han leder det största trafikprojektet i modern tid