Inom kort blir det möjligt att genomföra medicinska provtagningar av klinisk kvalitet hemma vid köksbordet. På så vis får man tillgång till sin biometriska data – information som ger ökad kontroll över hälsan. Det innebär att man utan att kontakta en vårdgivare kan bevaka relevanta värden. Bakom produkten står det danska medicinteknikbolaget Qlife.

Lösningen är en liten vit högteknologisk apparat, inte mycket större än en knytnäve, som varken kräver ett stort labb eller krångliga maskiner för att ge patienten svar på ett medicinskt prov. Den påminner lite om en Nespresso-maskin – en liten apparat som man stoppar in kapslar i.

Egoo, som systemet heter, är designat av det danska medicinteknikföretaget Qlife Holding. Nu genomförs en nyemission för att göra det möjligt att ta produkten till konsumentmarknaden.

”Vår huvudsakliga affärsmodell bygger på att ta fram en stor mängd tester som möter användarnas behov av att bevaka sina värden kopplade till olika sjukdomar. Vi har fullt fokus på att ta fram tester som riktar sig till personer med kroniska sjukdomar och andra som vill mäta sina biometriska data för att få bättre koll på hälsan”, säger Thomas Warthoe.

I Dagens PS vd-möte träffar vi Qlife Holdings vd och grundare Thomas Warthoe. Ta del av intervjun i sin helhet här:

System som ger användaren ökad kontroll över hälsan

Egoo bygger på tre beståndsdelar. En högteknologisk apparat som undersöker prover och levererar provsvar, en molntjänst som presenterar resultaten direkt i användarens telefon och kapslar som används för olika provtagningar.

ANNONS

Först ut på marknaden för konsumenter är en kapsel som undersöker användarens inflammationsnivåer, ett så kallat CRP-test. Bolaget arbetar med att ta fram en rad olika tester, särskilt utvalda efter marknadens efterfrågan. Däribland en kapsel för användare som lever med fenylketonuri – en ärftlig ämnesomsättningssjukdom.

”Vi har riktat in oss på en marknad i snabb tillväxt och vår avsikt är att vara en av de första aktörerna på den marknaden. Samhället behöver den här typen av lösningar då världens befolkning lever längre och det blir allt fler sjuka att behandla. För att på bästa sätt förebygga allvarliga sjukdomar behöver vi tillgång till system som berättar om oegentligheter i god tid, så att vi kan vidta förebyggande åtgärder mot sjukdomar och behandla dessa i god tid”, säger Thomas Warthoe.

Stundande nyemission för banbrytande hälsoteknik

Nu genomför Qlife Holding en nyemission där man tar in 76 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna ska finansiera tillståndsprocesser i Europa, färdigställandet av kliniska studier för nya kapslar och uppskalning av bolagets produktion.

ANNONS

”Tekniken bakom systemet är oerhört avancerad och när människor inser hur viktig tillgången till biometriska data av klinisk kvalitet är kommer försäljningen verkligen att ta fart”, säger Thomas Warthoe.

Erbjudandet i korthet
Qlife Holding genomför nu en nyemission där man tar in 76 miljoner kronor före emissionskostnader. Välkommen att läsa mer och teckna via länkarna nedan.

Teckningsperiod: 3 oktober – 17 oktober 2022
Teckningskurs: Teckningskursen är 7 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 7 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej
Handel med uniträtter: Handel med uniträtter sker på First North under perioden 4 oktober – 12 oktober 2022.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 53 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Läs mer
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Nu kan du sköta medicinska tester själv i hemmet [Dagens PS]