NYHET FRÅN CORTUS ENERGY. Världens första anläggning för förnybar energigas kan revolutionera stålindustrins utfasning av naturgas och koks.

ANNONS

Anläggningen är den första i sitt slag i världen och byggs nu i Höganäs av Höganäs AB och Cortus Energy.

Tekniken – som är en investering i 100-miljonersklassen och som förhoppningsvis anammas av fler företag i branschen med fokus på att minska koldioxidutsläppen – beskrivs som revolutionerande då det handlar om att i industriell skala demonstrera fossilfri ståltillverkning baserad på förgasning av biomassa.

Minskar utsläppen med 10 000 ton

Anläggningen ska producera en gas från skogsråvara som ska ersätta naturgas i Höganäs produktion.

”Anläggningen har kapacitet att minska Höganäs koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år. Men i ett första skede är avsikten att demonstrera hur det nya bränslet fungerar vid värmebehandling av stål. Dessutom är syftet är att sprida tekniken så att hela branschen kan fasa ut fossila bränslen”, säger Magnus Pettersson, projektledare på Höganäs AB.

Något alternativ till fossila bränslen inom järn- och stålindustrin har tidigare inte funnits, men Cortus Energy har alltså ändrat på det och utvecklat en teknik som klarar tillverkningsprocessernas krav på bland annat renhet och höga temperaturer.

Cortus Energys grundare Rolf Ljunggren förklarar mer:

”Vi har utvecklat och studerat tekniken vid en testanläggning i Köping sedan 2011 men det är första gången vi bygger en anläggning för industrin. Det innebär att vi skalar upp testanläggningen tolv gånger för Höganäs initiala behov. Vi anställer elva personer för att driva anläggningen till att börja med. Efter igångkörningen kommer en del av dessa integreras i vårt processteam”, berättar han och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

Världen är nyfiken

”Det finns väldigt stort intresse och alla väntar nu på att få se den första industriella anläggningen när den invigs i juni. I Köping har vi haft besökare från alla de nordiska länderna samt Frankrike, Holland, USA, Japan, Kina och Ryssland”.

Satsningen finansieras av Klimatklivet och Energimyndigheten samt kapital från Cortus och Höganäs. Industriella partners är ABB, Calderys, SSAB och Södra. I ett första steg innebär den att Höganäs koldioxidutsläpp minskas med 3 procent.

Sponsrad artikel i samarbete med Cortus Energy.