Digitaliseringen och robotiseringen av jordbrukssektorn är på stark frammarsch. Transformationen kommer inte att ske över en natt men den tekniska utvecklingen är redan på god väg. I Sverige har nyligen den AI-stödda fältrobotiken gjort sitt intåg när svenska lantbruk investerar i framtidens teknologi.

ANNONS

Ett av de svenska lantbruksföretag som har påbörjat resan mot ett robotiserat och digitaliserat jordbruk är Stockholmsgården.

Namnet till trots är företaget beläget i södra Skåne vid Kåsebergaåsen. Nu har företaget bestämt sig för att investera i robotsystem från Nasdaq First North-listade Ekobot.

Fredrik Larsson är driftchef och fjärde odlargenerationen på Stockholmsgården som bestämt sig för att investera i robotsystem från Ekobot. (Foto: Ekobot)

”Hela vår bransch arbetar mot att använda mindre kemikalier och då är mekanisk ogräsbekämpning med en robot ett bra alternativ. Vi har historiskt anlitat mycket säsongsarbetskraft för att manuellt lösa problemet men det är oerhört svår att få tag i arbetskraft som är beredda att arbeta i lantbruket”, säger Fredrik Larsson, driftchef och fjärde odlargenerationen på Stockholmsgården.

Klimatomställning driver utvecklingen

Stockholmsgården odlar lök, potatis, morötter samt andra grönsaker. Stockholmsgården har sedan många år haft ett stort fokus på att producera livsmedel på ett hållbart sätt. Det finns en tydlig ambition att minska den kemiska belastningen av åkerjorden som jordbruket bidrar till.

Nyligen tecknade Stockholmsgården ett kontrakt med det svenska jordbruksteknologiföretaget Ekobot som ett led i att ytterligare minska klimatavtrycket samt att öka produktiviteten på gården. Under odlingssäsongen kommer en fältrobot från Ekobot att utföra ogräsbekämpning på gården.

”En annan viktig faktor till vårt beslut att investera i robotsystem från Ekobot är att vi vill komma ifrån användningen av fossila drivmedel. Vårt packeri på gården är den del i verksamheten som förbrukar mest energi. Där har vi idag redan en elproduktion och laddning för bland annat eltruckar”, säger Fredrik Larsson och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”Det gör att vi redan idag har laddinfrastrukturen för mindre elfordon som en robot på plats. Det är intressant att Ekobot också med hjälp av kamerasystem och AI kan samla in fältdata till nytta för oss. Detta är en viktig del och i princip är all fältdata bra data för oss. Data som möjliggör för oss att kunna detaljstyra de insatser vi gör för att öka produktiviteten.”

AI och robotik – möjlig räddning för hårt ansatt industri

Med utvecklingen av artificiell intelligens och robotik, såväl som de ökande utmaningarna som jordbruksindustrin står inför med ökade drivmedelspriser, förbud mot kemikalier, brist på arbetskraft samt höga arbetskostnader anses robotik och artificiell intelligens vara teknologier med potential att revolutionera jordbruket och rädda en hårt ansatt industri.

Robotar har flera fördelar i jämförelse med till exempel manuellt arbete. Robotar bidrar till högre noggrannhet och effektivitet, högre tillförlitlighet samt lägre driftskostnader och i förlängningen, en förbättrad produktivitet.

Detta är också några av skälen till att allt fler lantbrukare beslutar sig för att ta till sig robotar och automatisering för att göra sina företag mer hållbara och effektiva.

Tillförlitlighet och konkurrensmässig prissättning är avgörande

Det ifrågasätts ofta varför adoptionsgraden för jordbruksrobotar fortfarande är relativt låg med tanke på robotarnas ovan nämnda överlägsenhet över manuellt arbete.

Jordbruksnäringen har relativt låga marginaler, och lantbrukare har vanligtvis bara en chans per år för sådd och skörd. För att en lantbrukare skall våga investera i robotik ställs stora krav på teknisk robusthet och pålitlighet.

Viktig milsten för svensk fältrobot

De tidigare höga kostnaderna för att köpa eller hyra robotar har minskat under de senaste åren. Detta påverkar givetvis investeringsviljan i en bransch under stor ekonomisk press.

ANNONS
ANNONS

Svenska robotikbolaget Ekobot erbjuder sina kunder en typ av Robotics-as-a-Service-modell som ger lantbrukare möjligheten att hyra robotar i stället för att köpa dessa.

”Med en order av denna magnitud till en stor svensk kund passerar vi en otroligt viktig milsten i bolagets utveckling. Vi kan nu med stor säkerhet hävda att vi har en bra produkt och att vi är redo att ta oss an en snabbt växande marknad för robotik i lantbruket. Vi har träffat mängder av lantbrukare i Sverige och ute i Europa. De beskriver en situation där det brådskar att investera i robotik”, säger Erik Jonuks, vd på Ekobot AB när han kommenterar ordern från Stockholmsgården. Han fortsätter:

”Många vi möter anser detta vara en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på sikt. Det är givetvis bekymmersamt att en så viktig näring som jordbruket upplever sådan press från såväl branschen som från regelverk. Jag är glad att vi kan bidra till ett lösa dessa problem för våra kunder.” 

Fakta Ekobot
Grundat:
2018
Noterat: på Nasdaq first north sedan 15 mars 2021
Produkt: WEAI – autonomous weeder är en självkörande robot som utför bland annat ogräsbekämpning i grönsaksodling med hjälp artificiell intelligens

Läs mer: Så löser artificiell intelligens böndernas problem [Dagens PS]