Hans förra bolag hade 60 anställda när det såldes till Samsung 2012. Nu driver Pär Bergsten det First North-listade företaget vars plattform tar tillverkningsindustrin in i sin digitala era ”4.0”.

När fysisk tillverkning ska revolutioneras med digital intelligens måste datorerna veta exakt var medarbetare, verktyg och material befinner sig. Då kan de sedan analysera mönster – och föreslå smarta förbättringar. Kistaföretaget H&D Wireless fixar det hela vägen.

– Vi har utvecklat en plattform för realtidspositionering som är i världsklass. De första stegen mot kommersialisering är tagna, och fokus ligger på ökad försäljning, säger Pär Bergsten, grundare och vd för H&D Wireless.

Tredje radioteknikföretaget i rad

I den svenska elektronikbranschen är Pär Bergsten en av de stora profilerna. Efter att han lämnade Ericsson 1997 startade han Wireless Solutions Sweden, som såldes till National Semiconductor 2001. Och sedan Nanoradio – som 2012 såldes till Samsung.

Scania hör till de tidiga betalande kunderna när det gäller den nya huvudprodukt som H&D Wireless har utvecklat under flera år: GEPS® – Griffin Enterprise Positioning Services. Genom att digitalt hålla koll på positionen för alla objekt i fabriken kan man radikalt effektivisera flödena, och jobba på helt nya sätt. Med människor och robotar i samarbete, till exempel.

Scania har installerat systemet i sitt Scania Smart Factory, ett visionärt labb i Södertälje där framtidens tillverkning utforskas, vägg i vägg med lastbilsmonteringen. Idén där är att fånga allt digitalt så att fabriken får en ”digital tvilling” där alla förändringar kan testas innan de införs i verkligheten. Dit kan också H&D Wireless bjuda in andra företag för att demonstrera GEPS. Representanter från ABB, Keolis, VW och GE Healthcare har redan varit där.

Många branscher berörs

Plattformen GEPS har rönt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Systemet är användbart inom en mängd sektorer. Till att börja med fokuserar H&D Wireless på att etablera pilotprojekt med stora aktörer inom tillverkningsindustri, transport och logistik samt service, besöksnäring och handel.

– Vi kommer från tele- och internetkommunikationssidan, men nu har vi utvecklat en tjänst kring tekniken och nått in hos de stora industriföretagen, säger Pär Bergsten.

– Sedan har vi sett att vi kan använda det här också inom byggindustrin. Skanska har valt HDW som IoT-partner för att förbättra säkerheten inom byggindustrin.

Tar in pengar för utrullningen

Vid nyemissionen i samband med att aktien noterades på First North, i december 2017, tog företaget in 24 miljoner kronor. Till stöd för den produktutrullning som tar fart nu gör företaget ännu en emission nu i vår.

Ett strategiskt förvärv nu i mars, av västgötska MVV, gjorde i ett slag att H&D Wireless blev flerfalt större. Väletablerade industrileverantören MVV för med sig en upparbetad marknadsapparat, såväl som en väl kompletterande produkt: en programvara för automatisering av monteringsprocesser.

– Systemet från MVV effektiviserar själva monteringen, medan GEPS effektiviserar materialflödet till den. Lösningarna kompletterar varandra, säger Pär Bergsten.

ANNONS
ANNONS

En förutsättning för ”Industri 4.0”

Verksamheten hos H&D Wireless anknyter nära till fenomenet som ofta kallas Industri 4.0. Idén bakom termen är att en rad nya tekniska möjligheter – såsom maskininlärning, och samverkan mellan människor och robotar – som tillsammans kommer att omvandla tillverkningsföretagens vardag totalt. Planerna och satsningarna är gigantiska, både hos företag och regeringar.

Men innan något alls kan hända måste det finnas en länk mellan den fysiska verkligheten och de digitala modellerna som datorerna och robotarna ska arbeta med. Och det är alltså just den länken som H&D Wireless har gjort till sin utmaning – och sin världsuppmärksammade styrka.

Så gör H&D Wireless system nytta

H&D Wireless arbetar inom en del av det exploderande område som ofta kallas Internet-of-Things (IoT, ”sakernas internet”). Länge bestod företagets verksamhet främst i att hjälpa kunderna med komponenter och trådlösa moduler som fick deras fysiska föremål att kunna kommunicera. Och den delen av verksamheten lever kvar.

Men 2015 spetsade H&D Wireless till strategin, och började koppla samman komponenterna i en ege plattform för realtidspositionering, kallad GEPS – Griffin Enterprise Positioning Services.

Var är trucken?

Det handlar i grunden om att exakta positioner, inom exempelvis en fabrik, ska kunna bestämmas för såväl människorna som för verktygen, materialet och inventarierna. Truckar och lastpallar är ett exempel. Det måste ske med större säkerhet och exakthet än vad GPS-teknik kan erbjuda, särskilt inomhus.

Föremålen lokaliseras i stället genom att de exempelvis förses med radioetiketter, ”taggar”, som kan avläsas av utrustning i lokalen. Den här typen av system kallas realtidslokaliseringssystem, förkortat RTLS. Tekniken skiljer sig även från traditionell spårning av exempelvis streckkoder eller rfid-taggar. De sistnämnda delar med sig av sin information bara vid skanningsstationer – inte när som helst, vilket enheter i RTLS-systemet gör.

Mycket att analysera

Med den utspridda positioneringsutrustningen på plats går det att samla in signalerna om var allt och alla befinner sig, vid varje tidpunkt. Men vad ska man göra med all den informationen? GEPS ser till att informationen också hamnar där den gör nytta. Systemet gör det möjligt att presentera objekten i fabriken grafiskt, eller att samla in uppgifter som exempelvis kan stärka prognoser eller användas i affärssystem. På så vis kan effektiviteten i olika flöden höjas, och flaskhalsar arbetas bort.

Studier har pekat på vinster upp till 50 procent bättre utnyttjande av inventarier och verktyg kopplat till RTLS, och upp till 40 procent lägre operationella kostnader där RTLS införs. Investeringen betalar sig ofta för kunden redan inom 6–12 månader.

Vill du investera? Gör så här!

Den som är intresserad av tekniken har nu chansen att investera i bolaget. Nyligen offentliggjorde H&D Wireless en garanterad företrädesemission. Bolaget har fastställt en teckningskurs om 3,50 kr per unit. En unit är en aktie plus en option. Optionen ger rätt att teckna ytterligare en aktie för 5,5 kr i juni 2021.

Efter aktiens svaga utveckling har bolaget tillsammans med sin finansiella rådgivare, Göteborg Corporate Finance, haft en diskussion med Formue Nord Markedsneutral A/S som ingått en garantiförbindelse om 10 miljoner kronor. Teckningsperioden förlängs till den 12 april 2019.

Är du intresserad? Klicka här för att läsa mer om erbjudandet.