Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Studie visar: Järnmalm för 2,8 miljarder i Dannemora

Grängesberg Exploration aktie
En studie visar att det finns malmreserver för nio års produktion i Dannemoragruvan. Räknat på dagens dollar- och järnmalmspris är projektet värd 2,8 miljarder kronor och återbetalningstiden mindre än tre år. (Foto: Grängesberg Exploration)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 21 jan. 2022

En återstart av järnmalmsgruvan i Dannemora, med för branschen mycket låga investeringar på 131 miljoner dollar (1,2 miljarder kronor) i grön teknologi, kan bli mycket lönsam visar Grängesberg Exploration Holding ABs (GRANGEX) detaljerade förstudie, pre-feasibility study.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Investeringen i världens första elektrifierade och kanske helt koldioxidfria gruva betalar sig på tre år med ett antaget järnmalmspris på 125 dollar per ton.

Den första förstudien som presenterades i maj i fjol visade att det fanns ekonomisk potential för att återstarta den 700-åriga gruvan och då beslöt bolaget att göra en fördjupad undersökning som nu är klar.

Dannemora en högkvalitativ järnmalmsproducent

“Genom den engagerade och framgångsrika processutvecklingen kan Dannemora förvandlas från en låg till en högkvalitativ järnmalmsproducent. Undersökningen visar att Dannemora gruva har goda möjligheter att komma in på marknaden 2025 och vara en robust högkvalitativ järnmalmsproducent med mycket lågt koldioxidavtryck, möjligen med en potentiell framtida grön premie. Det är dags att bidra till den accelererande hållbara omställningen av den europeiska stålindustrin och möta marknadens efterfrågan på grönt stål, säger Christer Lindqvist, vd för Grängesberg Exploration Holding AB, och fortsätter:

“Nu vill vi göra om och göra rätt från början. Vi inleder inom kort samrådsprocessen med allmänheten och länsstyrelsen. En återstart av Dannemoragruvan kräver ett nytt miljötillstånd, som utfärdas av mark- och miljödomstolen.”

Gamla ägaren lämnade kvar malmreserver som motsvarar åtta års drift

En återstartad och helelektrifierad gruva kommer att krossa malmen under jord. Malmen tas upp i den befintliga malmhissen, som byggs klar, och höganrikas i ett nytt anrikningsverk ovan jord. Avfallet deponeras under jord i de utbrutna delarna av gruvan.

Handla GRANGEX med Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS

Den tidigare ägaren lämnade kvar malmreserver som uppskattades till att motsvarar åtta års drift med en årsproduktion på 1,1 miljoner ton höganrikat malmkoncentrat för järnsvampsframställning. Förstudierna visar nu att det finns mer malmreserver, för nio års produktion. Räknat på dagens dollar- och järnmalmspris är projektet värd 2,8 miljarder kronor och återbetalningstiden mindre än tre år.

20 till 35 miljoner malm

Enligt studien bedöms det finnas ytterligare malm under sju befintliga malmkroppar så med prospekteringsborrningar kan ytterligare 20 till 35 miljoner ton malm tillkomma, vilket kan motsvara ytterligare åtta till elva års drift.

Efter att GRANGEX inom kort inlett tillståndsprocessen så kommer en slutstudie (Definite feasibility study) att presenteras runt sommaren.

Bolaget räknar med att det beviljas ett miljötillstånd tredje kvartalet 2023. Då startar direkt bygget av den nya gröna gruvan vars utfrakt ska ske i samma fossilfria anda.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS