Lyssna på Nasdaq First North-listade Sprint Biosciences VD Jessica Martinsson berätta om bolagets satsning på forskningsprojekt med inriktning på cancer. Bolaget har lyckats sälja tre forskningsprojekt till tre stora läkemedelsprojekt, varav två av dessa fortfarande är aktiva.

ANNONS

Något som betyder ytterligare intäkter för Sprint Bioscience, antingen i form av så kallade milestone-ersättningar eller royalties. Det totala potentiella avtalsvärdet uppgår till 470 miljoner USD.

De anställda på Sprint Bioscience har sin bakgrund i internationell- och svensk läkemedelsindustri samt i forskarvärlden.

 

Erbjudandet i korthet (Teckningsperioden är avslutad)

ANNONS
ANNONS

Företrädesemission i Sprint Bioscience AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsvolym: Cirka 48,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning.
Ytterligare högst 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner  utnyttjas fullt ut.
Teckningsperiod: 02 juni – 16 juni 2020.
Teckningskurs: 16,50 kronor per unit, vilket motsvarar 5,50 kronor per aktie.
Garanti: Företrädesemissionen är garanterad upp till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.
Teckningsoptioner: Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 ges ut vederlagsfritt.
Varje teckningsoption av serie 2020/2021 TO4 ger rätt att teckna en ny aktie under 15 februari – 14 mars 2021 till kursen 8,25 kronor.
Offentliggörande av utfall: Omkring 22 juni.
Övrigt: Bolaget avser att ansöka om handel med teckningsoptionerna serie 2020/2021 TO4 på Nasdaq First North Premier Growth Market.