I kriser ökar risken för grooming online och det finns risk för att barn drabbas under pandemin. I år kommer jullovet se annorlunda ut med pausade planer och osäkerhet. Här är tips och råd om hur du pratar med ditt barn under julledigheten.  

Jullovet kommer se annorlunda ut i år för många barn med pausade planer och osäkerhet kring hur det blir nästa år. Risken för grooming online ökar i kriser då barnen tillbringar mer tid på nätet. Barn kan därför behöva vägledning kring den tid de tillbringar online.

”Vi vet att grooming ökar under kriser och det finns en stor risk att barn drabbas under pandemin. Därför väljer vi nu att vända oss direkt till barn med tips och råd om hur man kan bli mer nättrygg när man har kul online”, säger Hanna Thermaenius, barnpsykolog på Rädda Barnen.

Allt vanligare brott

Det blir allt vanligare att människor som söker kontakt i sexuellt syfte, som kränker och begår allvarliga övergrepp, rör sig där barn håller till. Brotten blir både vanligare och grövre.

Det kan kännas svårt och hopplöst som förälder eller viktig vuxen i barns närhet att hänga med i barnens liv på nätet och därmed även svårt att veta hur man ska skydda dem. Men det finns sätt att stötta och vägleda barn på nätet och därmed förebygga att de råkar illa ut.

Rädda Barnens 4 tips på hur du pratar med ditt barn om grooming:

1. Fråga barnet om vad som hänt eller händer på nätet, precis som du ställer frågor om annat i barnets vardag.

ANNONS
ANNONS

2. Förklara för barnet att personer som vill barn illa ofta utger sig för att vara någon annan, med falskt namn och falsk profilbild.

3. Prata med barnet om att inte lägga upp eller skicka bilder på sig själv om det inte känns okej.

4. Lär barnet att aldrig lämna ut fullständiga uppgifter som namn, telefonnummer och adress i chattar och sociala medier.

Läs mer: Rädda Barnen i Sverige under coronakrisen [Dagens PS]

Kort om Rädda Barnen:
Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919 och kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt sitt arbete.

Bli månadsgivare
Skänk en gåva via Swish
Läs mer hos Rädda Barnen
När du skänker pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg. Rädda Barnen strävar alltid efter att hålla nere kostnader och lyckades under 2019 använda hela 89 procent av pengarna till sin verksamhet för barn.