Som meddelats i december har styrelsen i bioteknikbolaget Nattaro Labs AB beslutat att starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika.

ANNONS

Nu meddelas att bolagsbildningen är klar och att verksamheten för Nordamerika kommer att ledas via Nattaro Labs Inc. med säte i Georgia, USA.

Positiv marknadspotential

”Efter fem mässor med den professionella skadedjursbranschen i USA under årets två första månader ser vi fortsatt positivt på marknadspotentialen”, säger Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika.

Som ett resultat av ökat resande och återöppning av besöksnäringen bedömer de professionella aktörerna att intäkterna från vägglöss kommer att öka under 2022.

”Det finns en efterfrågan för vårt erbjudande och när vi nu satt bolagsstrukturen på plats kan vi få igång nödvändiga distributionskanaler för försäljningen”, säger Andreas Olsson.

Lång erfarenhet

Den dagliga verksamheten i dotterbolaget Nattaro Labs Inc. drivs av Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika, på plats i Atlanta, Georgia.

Andreas Olsson var tidigare delägare och COO på skadedjursbolaget Nomor AB och har lång erfarenhet från såväl skadedjursbranschen som från internationell hotellverksamhet.

ANNONS
ANNONS

”Att ha klart med dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig satsning på marknaden i Nordamerika, vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida tillväxt”, kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.

Läs mer: Ohyra i hemmet? Då kan du få ersättning [Dagens PS]