Det finns en betydande uppsida i Nasdaq First North-listade Enersizes verksamhet. Bolaget som arbetar med effektivisering av tryckluft i tillverkningsindustrin genomför en företrädesemission på 17,3 miljoner kronor, som stänger 23 juni.

Det konstaterar Mangold Fondkommission i en uppdragsanalys daterad 8:e maj i år. Mangold sätter i sin analys en riktkurs på 2:00 kronor/aktie. På måndagen, den 16 juni, stängde aktien på 26 öre vilket betyder en uppsida på 7,7 gånger pengarna.

Besparingspotential på 200 miljarder kronor

Industriell tryckluft utgör omkring 10 procent av global industriell energikonsumtion. Samtidigt är tryckluft identifierat som ett av de minst effektiva systemen i tillverkningsindustrin. Besparingspotentialen uppges globalt vara så mycket som 200 miljarder kronor globalt. Här har Enersize en fördel av att man är först ut på marknaden.

”Enersize har en unik möjlighet att ta ledningen på marknaden för effektivisering av tryckluft för industrin”, konstaterar Mangolds analytiker, och fortsätter:

”Med en gigantisk obearbetad marknad för effektiviseringar av tryckluftssystem ser vi en stor potential för Enersize att växa till lönsamhet under de närmaste åren.”

Ladda ner analysen här Enersize-Initial-2020-05-08

Stor och snabb inbesparing för kunderna

Det unika med att sälja tryckluftstjänster till industriföretag är att det i många fall innebär en snabb besparing för kunden – ofta flera större än själva investeringen.

”Denna win-win-situation gör att det är rimligt att räkna med att tjänsterna säljer extra lätt”, säger Mangold i sin analys.

ANNONS
ANNONS

”Med en ny försäljningsorganisation ska Enersize lyckas ta de första större stegen mot en omsättning som ger lönsamhet.”

Stor potential i aktien enligt Mangold analysen

Mangold räknar i sitt så kallade base case att bolaget ska omsätta drygt 160 Mkr 2024, vilket ger en intjäning på 0,35 kronor/aktie.

”Med ett enterprise-value på knappt 30 miljoner kronor krävs det inte mycket av en försäljningsökning för att det ska vara uppenbart hur lågt värderad Enersize-aktien är.”

Läs mer på Enersizes hemsida.

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i Enersize Oyj. Nordic Issuing är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp: 17,3 MSEK vid fulltecknad emission.
Teckningsperiod: 09 juni – 23 juni 2020 i Sverige.
Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie i Sverige. Courtage utgår ej.
Garantier och teckningsförbindelser: Nyemissionen är fullt garanterad.
Emissionsvolym: Högst 101 641 252 aktier.
Avstämningsdag: 4 juni 2020.
Villkor: Varje innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna 1 (en) ny aktie.

Teckna med Bank ID
Anmälningssedel- med företräde
Anmälningssedel- utan företräde
Memorandum