Många läsare ställer sig frågan om coronaviruset är luftburet eller inte. Specialisternas semantik förvirrar många och därför behöver vi reda ut begreppen och förstå huruvida en effektiv luftrenare kan bidra till att minska spridningen.

Att coronaviruset är luftburet bekräftas av professor emeritus Sven Britton i programmet Malou efter tio den andra mars.

”Det är redan klarlagt att det (coronaviruset) är en luftburen smitta. Virus kommer ut med andningsluften på den som är smittad. Kanske till och med innan den smittade börjat hosta”, säger Sven Britton.

När vi nyser och hostar flyger det ut virusbärande droppar i varierande storlek. Några droppar är stora och kan stoppas med hjälp av ens arm eller så faller dropparna inom en meter ifrån där man står. Andra droppar är så små att det mer kan liknas vid en dis som stannar i luften i timmar. Man pratar då om aerosol.

Inomhusvirus kan spridas fritt i hemmet och till och med komma in i andra lägenheter via ventilationen. Efter SARS-utbrottet 2003 slog en stor grupp forskare fast i en studie, att en SARS-infekterad person som bodde i en av 19 byggnader med 36 våningar i Amoy Gardens bostadsområde i Hong Kong, hade smittat 321 andra personer i området.

Forskarna kom till slutsatsen att ”luftburen spridning av viruset verkar förklara detta stora utbrott av SARS i samhället, och framtida ansträngningar för att förebygga och kontrollera virus måste ta hänsyn till hur stor spridning det här luftburna viruset kan få.”

Läs mer om forskningen här

Hur stor är sars-cov-2?

Storleken i diameter varierar från cirka 60 till 140 nm. Nedan kan man se hur sars-cov-2 ser ut med transmissionselektronmikroskopi.

Forskare menar att viruset verkligen är luftburet.

Fångar en Livsdalluftrenare sars-cov-2 som orsakar COVID-19-influensan?

Partikelfiltret i en Livsdal är ett industriellt Hepa 13-filter som används i miljöer där ren luft är absolut nödvändigt. Två exempel är NASAs mån- och mars-landare och på sjukhus där operationer behöver utföras i ett rent rum.

När luften cirkulerar genom luftrenaren fångar filtret 100 procent av viruset. Luftrenaren fångar partiklar med en sån liten storlek som fem nanometer. Efter en till två dagar i filtret, så dör viruset. Så ja, coronaviruset kan stoppas av Livsdals luftrenare.

Hjälper Livsdals luftrenare mot andra virus och bakterier?

Ja, luftrenaren hjälper också mot bakterier, säsongsinfluensan men även Noroviruset (vinterkräksjukan) som visat sig också vara luftburet. Luftrenaren renar luften i ett rum cirka 4-5 gånger per timme och fångar då de skadliga partiklarna.

ANNONS
ANNONS

Detta innebär förbättrad hälsa, lägre sjukfrånvaro och därmed lägre kostnader. En luftrenare från Livsdal är en investering i såväl människor som företag.

Vad är skillnaden mellan en Livsdal och en vanlig luftrenare?

Det mest slående med Livsdals luftrenare är utseendet och priset. Luftrenaren kostar mer än andra luftrenare men vi tror att människor är villiga att samtidigt investera i effektivitet och en trevlig inredning. Många är idag villiga att lägga samma belopp på möbler som en luftrenare från Livsdal. Men med en luftrenare från Livsdal får du både ett sideboard och en luftrenare.

En konkurrerande luftrenare som ska kunna säljas i prisintervallet 3000-10 000 kronor tvingas kompromissa med filtereffektiviteten.

Livsdal håller en hög kvalitet när det gäller att skapa ren luft.

I dessa luftrenare används ofta joniseringsteknik,  det vill säga de laddar de små partiklarna och får dem att bilda kluster av större partiklar så att ett enklare och billigare filter kan användas.

Jonisering skapar tyvärr ozon som en bieffekt och ozon kan vara cancerframkallande. För att minska ozonet har dessa luftrenare ett litet kolfilter i syfte att fånga ozonet som luftrenaren själv har skapat. Men byter man inte kolfiltret i tid har man inte köpt en luftrenare utan en produkt som skapar farliga luftföroreningar.

LÄS MER: Rusch efter virusdödare – Livsdal tar in nytt kapital

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: 15 juni – 26 juni 2020
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida