Behöver du stärka likviditeten? Här är lösningen som ger dig nytt spelutrymme.

ANNONS

Du ansöker online med mobilt bank-id och får svar inom en minut.

”Vi behöver småföretagen för att driva utvecklingen framåt”, säger Lennart Ågren, vd på Svea Ekonomi, som är generös med företagskrediter och erbjuder ett spann av olika räntor beroende på företagets kreditscore.

Svea Ekonomi är i grunden entreprenör. Därför finns en djup insikt om hur situationen är för många småföretagare.

”Precis som alla sådana företag har vi genom åren upplevt problemen med att inte ha tillräcklig tillgång till kapital. Så vi har kanske lite större förståelse än många andra aktörer för de utmaningar småföretagen möter i dag”, förklarar Lennart Ågren och betonar vikten av att ha en buffert om en affärsmöjlighet eller något oförutsett inträffar.

Tillväxten i Sverige hotad

”Sverige behöver småföretagen för att driva utvecklingen framåt”, slår Svea Ekonomis vd fast och varnar för att tillväxten i landet annars är hotad.

Han konstaterar att drygt en miljon av dagens 1,1 miljoner svenska företag har färre än tio anställda. Det är ett problem för hela det svenska näringslivet, anser Lennart Ågren, som vill att fler stora entreprenörer tar ansvar för att hjälpa mindre företag att växa.

Här har du som småföretagare en ny chans att få in fräscht kapital i bolaget - det har du inte råd att missa! (Foto: TT)
Här har du som småföretagare en ny chans att få in fräscht kapital i bolaget – det har du inte råd att missa! (Foto: TT)

Svea Ekonomi är en pionjär på marknaden för företagskredit. Företaget startade sin automatiserade kredittjänst 2016 för att underlätta för snabba krediter.

För många småföretagare är det här en ny möjlighet att få in friskt kapital i bolaget.

ANNONS
ANNONS

Rättvis bedömning viktig

Enkelhet är viktigt. Ansökan får en kvalificerad och rättvis bedömning – och beskedet går minutsnabbt.

”Beslutet är inte baserat på om du som företagare kan sälja in din affärsplan och dina budgetförväntningar. Vi tror inte att det är rimligt att vi är bäst på att göra en realistisk bedömning av exempelvis en småföretagares verksamhet i Västerbotten”, säger Lennart Ågren och tillägger:

”Vi har kanske lite större förståelse än många andra aktörer för de utmaningar småföretagen möter i dag”.