Dagens PS

Arbetsrätt: Ändring ska ge nyanlända jobb

Målgruppen för anställningsstöd i form av traineejobb och vid yrkesintroduktionsanställningar har utökats för att stötta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa. (TT)
Målgruppen för anställningsstöd i form av traineejobb och vid yrkesintroduktionsanställningar har utökats för att stötta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa. (TT)
Jessica Stålhammar
Jessica Stålhammar
Uppdaterad: 14 sep. 2016Publicerad: 14 sep. 2016

Syftet med ändringarna är att stötta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa.
Traineejobb

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Under 2015 infördes ett särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom bristyrken samt inom välfärdssektorn (hälso- och sjukvård, äldreomsorg med mera). Traineejobbet innebär att man arbetar upptill 50 procent hos en arbetsgivare och samtidigt studerar minst 25 procent på gymnasial nivå för att utbilda sig inom yrket.

När stödet infördes var syftet att unga med gymnasieutbildning skulle kunna komma in på arbetsmarknaden. Nu har kravet på gymnasieutbildning slopats och även nyanlända och långtidsarbetslösa äldre än 25 år omfattas. Kravet på period för arbetslöshet är nu tre månader för både traineejobb inom bristyrken och inom välfärdssektorn.

Genom traineejobbets tydliga koppling till en arbetsgivare och anställning menar myndigheterna att dessa kan ge motivation till och minska riskerna med att investera i en utbildning för den enskilde.

En yrkesintroduktionsanställning innebär att en arbetsgivare anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös. Arbetsgivaren ger personen både handledning och utbildning och i gengäld får arbetsgivaren dels ekonomiskt stöd för handledningen och dels en lönesubvention.

Tidigare var målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar ungdomar som saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslösa, nu omfattas också nyanlända och långtidsarbetslösa äldre än 25 år. I dag gäller att anställningen ska omfattas av ett centralt kollektivavtal, men detta kan komma att ändras framöver, menar regeringen.

Ändringarna trädde i kraft 1 juni 2016.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS