Joakim Jardenberg om hur mycket som händer i barnens värld, men också om en sak som inte händer.

ANNONS

Om hur bra det är med engagemang, men hur tråkigt det är när det går för långt och riskerar att slå fel. Om att vi måste ge tekniken en chans att bevisa sig, eftersom vi inte alltid kan förutse resultatet – på ont, men också på gott. Och om hur viktigt det är att vi skruvar på huvudet ordentligt i vår iver att värna barnen.
Rättelse: Inte View-Finder utan View-Master, så klart. Sorry.

Varje dag ger Joakim Jardenberg DagensPS läsare en snabb sammanfattning av dagens snackis. Något intressant från internet- och teknikvärlden i en kort kommentar. Vad handlar det om, varför är det viktigt och vad betyder det för dig? Rakt upp och ner, på cirka fem minuter.

ANNONS
ANNONS

Joakim Jardenberg är bland annat senior rådgivare inom media- och internet, affärsängel, investerare och debattör blandar och ger på nyhetsfronten i den digitala och sociala medievärlden.