Under coronapandemin har experter varnat för att krisen ska smitta av sig på bostadsmarknaden och få bostadsköpare att tveka. Men en ny undersökning av Kantar Sifo visar att viljan att köpa bostad har ökat, det skriver HSB Riksförbund.

Samhällsekonomin har tydligt påverkats av coronakrisen men bostadsmarknaden har hittills stått relativt stadigt. En ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund visar att viljan att köpa bostad har ökat.

Var femte person (18 procent), av de som är på bostadsjakt, uppger att viljan att köpa bostad har ökat under coronapandemin. Endast 9 procent uppger att viljan har minskat.

”Resultatet är hoppingivande för samhällsekonomin och för bostadsförsörjningen. Sannolikt beror det på att boendet är något som många funderar extra över under coronakrisen.

ANNONS
ANNONS

Arbete i hemmet och studier på distans sätter situationen på sin spets: suget att flytta hemifrån stärks och behovet att hitta en bättre anpassad bostad aktualiseras”, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Läs hela pressmeddelandet här: Sifoundersökning: Viljan att köpa bostad har ökat under coronakrisen

Läs mer: Ängslig bostadsrättsmarknad – stabilt för villor [Dagens PS]