I USA och globalt har människor lämnat sina jobb och sökt efter en annan sysselsättning det senaste året. Coronapandemin banade väg för en hel våg av karriärsbyten. Men nu är det inte längre en lika god idé att säga upp sig för ett nytt drömjobb, konstaterar CNBC.

ANNONS

Ännu fler amerikaner säger sig planera att bli en av de många som lämnar sin tidigare huvudförsörjning i vad som har kallats The Great Resignation. De som lämnar söker efter olika saker: nya utmaningar, mer flexibla villkor eller högre lön är några av dem.

Två av fem amerikaner födda på 90-talet säger i undersökningar att de kommer att lämna sin nuvarande anställning någon gång nästa år, enligt en undersökning av Deloitte.

Det var coronapanemin och det osäkra, men sedan alltmer tillåtande ekonomiska klimat som skapades då, som startade vågen.

Då var räntorna låga och Federal Reserve höll företagen under armarna. Nu trappas räntor upp och stödköp ner. Inflationen fortsätter att stiga och en lågkonjunktur verkar återigen möjlig. Det kan helt enkelt bli sämre tider att lämna sitt gamla jobb för att leta efter ett nytt eftersom arbetsmarknaden inom kort inte kommer att vara lika välkomnande längre.

”I nästan alla fall bör anställda vara lite tveksamma till att lämna jobbet. Det är ett stort beslut, och det är inte lätt att väga fördelar mot nackdelar. En potentiell ekoneomisk nedgång gör den kalkyleringen ännu svårare”, säger Anthony Klotz, professor på Texas A&M University till CNBC.

ANNONS
ANNONS

Brist på jobb när ekonomin svänger

En anledning till att det kan vara dumt att hoppa på ett nytt jobb – om det inte verkar avsevärt bättre, är att företaget kan tillämpa de turordnignsregler som i Sverige regleras genom Las. Enligt sådana regler åker den ut först ur företaget som kom in först om det blir dags för uppsägningar.

En person som tuvhoppar mellan olika företag kan därför bli den som först får gå vid en nedskärning. Även när sådana regler inte gäller kan du drabbas om du rör dig mellan anställningar i en konjunkturkänslig bransch.

Särskilt osäkert är det att byta från en fast anställning til ett tidsbegränsat kontrakt i tider av lågkonjunktur.

Ibland kommer det att vara värt risken att byta jobb i alla fall, och inom visa branscher kan det till och med vara ett sätt att minska riskerna. Det kan vara bra att känna till att detaljhandeln, fastighetsbranschen, resebranschen och turismsektorn är några av de sektorer som historiskt har lidit i recession.

CNBC menar också att det på den amerikanska arbetsmarknaden kan finnas goda skäl att välja en arbetsgivare med bra förmåner och avtal snarare än att förhandla upp lönen så högt som möjligt, eftersom det är trygghetssystem som kommer att behövas om lågkonjunkturen väl kommer.

ANNONS
ANNONS

”I stället för att sikta på högsta möjliga lön, fokusera på att förhandla fram fler fördelar i ditt kontrakt som kommer att ge dig värde och förbättra din balans melaln arbete och fritid”, säger exempelvis Amanda Augustine, karriärsrådgivare på TopResume.

Till viss del är det ett råd som kan stämma även i en svensk kontext, även om det ser annorlunda ut med både arbetsmarknad och förmåner i Sverige.

Läs också:

Brist på bevis för teorin om ”den stora uppsägningen” [Dagens PS]