Möjligheten att arbeta på distans kan bli avgörande för hur vi väljer arbetsgivare. Det menar klubbarna i tjänstemannafacket Unionen. Särskilt viktigt blir det i sektorer där företag slåss pom kompetent personal. 

ANNONS

Enligt tjänstemannafacket Unionen kan möjligheten att arbeta hemifrån bli en viktig konkurrensfördel för företag som har svårt att hitta rätt personal. I fackets konjunkturenkät till klubbarna anges möjligheten till distansarbete som en viktig ingrediens.

”Klubbarna är optimistiska kring vad det här betyder för möjligheten att rekrytera, för att man också kan rekrytera folk som bor lite längre bort och som kan tänka sig att jobba på distans och kanske bara delvis komma in till företaget”, säger Katarina Lundahl, Unionens chefsekonom, till Sveriges Radio.

Unionens fackklubbar representerar sammanlagt en halv miljon arbetstagare på tjänstemannasidan. 34 procent av dem väntar sig att det kommer att bli lättare att rekrytera arbetskraft om möjligheten till distansarbete finns. Ericssons vd Börje Ekholm är inne på samma spår.

”Vi ser ju att vi kommer att ändra arbetsmodellen. Vi är helt övertygade om att vi måste ha större flexibilitet att jobba hemifrån. Jag tror inte framöver att företag kommer att kunna vara konkurrenskraftiga på talangmarknaden helt enkelt, om man börjar kräva att alla måste alltid vara på kontoret. Vi måste som företag bli mer flexibla och tillåta distansarbete”, säger han till Sveriges Radio.

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer har tidigare undersökt intresset för en mer flexibel modell bland sina medlemmar. 26 procent, motsvarande 60 000 ingenjörer, säger att de kan tänka sig att ta ett jobb på annan ort om de får en lite högre lön och möjligheten att arbeta från valfri plats.

Katarina Lundahl menar att det är en viktig möjlighet i ett Sverige där ingenjörer med rätt kompetens kommer att bli allt svårare att få tag på. Arbetsmarknadsregionerna kan bli större vilket kommer att underlätta sökandet.

ANNONS
ANNONS

”Då är det klart att kan man utvidga poolen man kan leta bland har man större chans att faktiskt hitta rätt personal. Och det är väldigt viktigt i den här starka konjunkturuppgången vi är inne i nu, där väldigt många arbetsgivare vill utöka personalstyrkan samtidigt”, säger Katarina Lundahl.

Läs också:

Rapport från Sveriges ingenjörer om distansarbete och kostnader
Sveriges ingenjörer antar nya politiska program