Nästa år kan svenskarna ansöka om omställningsstudiestöd, som ska uppmuntra personer i arbetslivet att skola om sig. Satsningen kommer att finansieras genom tiofaldigad ränta på studielån. Men fackförbund och studentkårer motsätter sig förslaget.

ANNONS

Det finns 1,6 miljoner personer i Sverige som har tagit studielån efter 1989. 2020 gick räntan på deras studielån ner till 0,05, som en del i coronastrategin. Men nu går räntenivån upp till 0,5 – vilket är tio gånger så mycket.

För personer med mellan 150 000 och 300 000 i studielån innebär förslaget en höjd årsränta på mellan 825 och 1 650 kronor. Sammantaget kommer räntehöjningarna att ge 1,9 miljarder att lägga på stödet.

Saco, TCO och Sveriges Förenade Studentkårer ställer sig positiva till att omställningstudiestödet ska finnas. Men de tycker inte att räntehöjning är rätt sätt att finansiera det.

”Vi tycker att det är märkligt att man riktar kostnaderna mot en viss grupp på arbetsmarknaden, nämligen de som valt att studera”, säger Göran Arrius, ordförande i SACO till Göteborgs-Posten.

Han påpekar att ungefär 45 procent av den svenska befolkningen har en eftergymnasial utbildning.

”Jag vill understryka att jag som socialdemokrat inte skulle ha några problem med om man kunnat hitta andra former för finansieringen. Men det har inte varit möjligt att hitta de lösningarna i dag, utifrån hur partsöverenskommelsen ser ut, och utifrån vårt ansvar att få de här förbättringarna på plats”, säger Matilda Ernkrans till Göteborgs-Posten.

Omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet är en satsning som ska ge arbetstagare som har jobbat länge en möjlighet att skola om sig.

ANNONS
ANNONS

Arbetstagaren ska ha jobbat minst deltid de senaste åtta åren under 14 år och kan då få studiemedel med en bidragsdel på 80 procent av lönen upp till 22 500 kronor, samtidigt som de får en lånedel på 12 300 kronor.

 

Läs också:

Grattis studenter, snart slipper ni nog räntan
”Vill du också ha dina studieskulder avskrivna?”