Dagens PS

Svenska reallönen har sjunkit med 5,7 procent

Sjunkande reallöner
Den genomsnittliga löneökningen under det senaste året bedöms uppgå till 3 procent, samtidigt som konsumentpriserna har stigit med 8,5 procent under samma period. (Foto: Unsplash / Uday Mittal)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 01 sep. 2022Publicerad: 01 sep. 2022

De allra flesta lär vara medvetna om att det har blivit dyrare att vara svensk under det senaste året. Nu rapporterar Medlingsinstitutet att de Svenska reallönerna i genomsnitt har minskat med hela 5,7 procent från juni 2021 till juni 2022.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den genomsnittliga löneökningen under det senaste året bedöms uppgå till 3 procent, samtidigt som konsumentpriserna har stigit med 8,5 procent under samma period. Räknar man in boränteförändringarna så ger det ett sammantagen tapp i reallönerna med 5,7 procent.

“Trots att lönerna ökade lite snabbare i juni var det inte med någon anmärkningsvärd takt om vi ser till perioden före pandemin. Den höga inflationstakten i juni innebar att löntagarnas reallöner minskade med hela 5,5 procent. Om man räknar in effekterna från boränteförändringar sjönk reallönen med 5,7 procent. Det är en kännbar urholkning av köpkraften, som nu är nere på 2015 års nivå”, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

Siffrorna är hämtade ur Medlingsinstitutets rapport Löneutvecklingen i Sverige till och med juni 2022.

Ingen lönerevision före 2023 trots sjunkande reallön

För de flesta på arbetsmarknaden sker inga nya kollektivavtalade lönerevisioner förrän nästa avtalsperiod påbörjas, våren 2023. Däremot kan den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin kan dock fortsätta att förändras till följd av bland annat personalomsättning.

Under perioden har lönerna ökat mer än vad som avtalats centralt, så kallad löneglidning. Lönerna har även ökat mer än vad som är normalt utöver de avtalade höjningarna på 1,9 procent. Det är framförallt snabbare ökningar i privat sektor som har bidragit till detta.

Läs mer: Medlingsinstitutets rapport

Läs även: Stämningsläget över ekonomin är kört i botten

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS