Stämningsläget över ekonomin bland svenska hushåll och företag faller under det historiska snittet i KI:s senaste barometerindikator.

ANNONS

I augusti föll Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i ekonomin med 3,9 enheter, från 101,4 till 97,5.

Det är under sitt historiska genomsnitt för första gången sedan januari förra året.

För hushållen steg indexet till 56,3 från rekordlåga 56,1 i juli, det vill säga en marginell ökning på endast 0,2 enheter.

”Sedan drygt ett år tillbaka året har osäkerheten bland hushållen ökat betydligt och det har blivit allt svårare för hushållen att förutse sin ekonomiska situation”, skriver Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande på tisdagen.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade.

Det gjorde den även för tjänstesektorn medan den steg marginellt för detaljhandeln och även något för bygg- och anläggningsverksamhet.

Läs mer här.

Medlingsinstitutet skriver i dag, tisdag, att även om lönerna ökar snabbare, så minskar köpkraften och man konstaterar även att den extremt höga inflationen ätit upp sju års reallöneökningar.

ANNONS
ANNONS

Konsumentpriserna steg med 8,5 procent i juni och inklusive ändrade boräntekostnader var inflationen 8,7 procent.

”Trots att lönerna ökade lite snabbare i juni var det inte med någon anmärkningsvärd takt om vi ser till perioden före pandemin. Den höga inflationstakten i juni innebar att löntagarnas reallöner minskade med hela 5,5 procent. Om man räknar in effekterna från boränteförändringar sjönk reallönen med 5,7 procent. Det är en kännbar urholkning av köpkraften, som nu är nere på 2015 års nivå”, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Läs även: Pensioner och skatter styr svenskarnas val [Dagens PS]