Svensk livsmedelsexport har under lång tid växt mer än varuexporten i övrigt och mat och dryck utgör nu sex procent av vår samlade varuexport. Vår export av mat och dryck är nu 15 procent större än vår export av läkemedel.

ANNONS
ANNONS

”Att vår export av mat och dryck ökar så mycket trots det dystra läget i världsekonomin är ett styrkebesked för vår livsmedelsindustri. Svenska företag vinner marknadsandelar i den hårda internationella konkurrensen”, säger Fredrik Torehammar på Livsmedelsföretagen i en kommentar.