Trots inflationstrycket och pressen från stigande räntor har svensk konsumtion hållits uppe, och det överraskar ekonomer.

ANNONS

Det är inte bara konsumtionen som förvånar Handelsbankens ekonomer, bostadsprisfallet har dessutom börjat plana ut.

Men säg den lycka som varar för evigt. Bistrare tider stundar, enligt SHB:s makroekonomer Anders Bergvall och Helena Bornevall.

De tror att nedgången i de svenska hushållens konsumtion och i bostadspriserna ”riskerar att ta ny fart när räntorna återigen stiger”.

Att konsumtionen klarat sig så bra hittills i år, i januari gick den till och med upp, kan hänga ihop med att sparandet vara högt under pandemin, det kan ha bidragit till den förvånansvärt starka konsumtionen trots minskad köpkraft, heter det.

Tror att styrräntan höjs med 1,25 procentenheter till

”Samtidigt ser bostadsprisfallet ut att ha bromsat upp under årets första månader och utvecklats lite starkare än vad vi hade räknat med”, skriver Handelsbankens experter.

Framöver är dock prognosen att räntorna fortsätter höjas, vilket väntas öka pressen på skuldtyngda hushåll.

”Vi tolkar nuvarande inflationssignaler som att risken för att inflationen biter sig fast på en för hög nivå har ökat och vi har reviderat upp vår vy på hur Riksbanken och andra centralbanker kommer agera. Vår prognos är att Riksbanken kommer höja styrräntan med ytterligare 1,25 procentenheter under första halvåret i år, upp till 4,25 procent. Det bedömer vi är förenligt med att bankernas rörliga boräntor efter rabatt stiger mot knappt 5,5 procent i slutet av året. De ökade ränteutgifterna och fortsatt hög inflation bedömer vi bidrar till att hushållen kommer dra ned på konsumtionen och att bostadspriserna sjunker något ytterligare under våren”, skriver Anders Bergvall och Helena Bornevall i Makrosvepet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: KI:s rapport: ”Ge mer stöd till hushållens ekonomi” [Dagens PS]

Läs vidare: Extrem inflation för barnfamiljer – mest utsatta [Dagens PS]