Oron växer bland hushållen gällande nedtrappade och slopade ränteavdrag. Det kan leda till stora ekonomiska problem för många hushåll.

ANNONS

Ränteavdraget har varit i hetluften på sistone.

I den senaste Demoskop-undersökningen som har beställts av SEB, i början av juli, står det klart att många hushåll inte backar upp ett sänkt ränteavdrag.

Andelen hushåll som tycker att det är ett mycket eller ganska bra förslag att sänka ränteavdragen till 25 procent har gått ned från omkring fyra av tio 2017,  till 33 procent i år.

Vart fjärde hushåll nobbar förslaget fullt ut.

”Konjunkturen återhämtar sig men det är också förknippat med en del osäkerhet kopplat till pandemin vilket gör att fler hushåll känner en viss oro för en reform som skulle få en direkt effekt på deras plånböcker”, säger Américo Fernández , privatekonom på SEB, till Di.

Tufft för unga

Samtidigt som oron breder ut sig bland hushållen är det många yngre som har högre belåning än äldre, enligt Américo Fernández och totalt sett har hushållens skulder ökat med 25 procent sedan 2017.

ANNONS
ANNONS

”Det har onekligen också en bidragande effekt på hushållens kyligare inställning.”

Om det blir ett helt slopat ränteavdrag så anser sex av tio hushåll att det kommer innebära problem för familjebudgeten.

Sett till det nuvarande låga ränteläget så tycker  Américo Fernández att det är ”ett ypperligt tillfälle att se över ränteavdragen”.

”Men det vore vanskligt att enbart förhålla sig till dagens ränteläge som styråra”, klargör han samtidigt.

Fallande bopriser

Samtidigt uppger bostadsexperter att slopade ränteavdrag kan leda till fallande bopriser och Américo Fernández betonar vikten av att bostadspolitiska reformer genomförs.

”Men de bör göras som en del av ett större paket av åtgärder så att hushållen får tydliga förutsättningar om vad som kommer att gälla de närmaste åren.”

Läs mer: Majoritet av riksdagen vill sänka ränteavdraget

ANNONS
ANNONS