Svenska börsbolaget släppte plötsligt rapporten redan på söndagskvällen. Här är anledningen.

ANNONS

Finansiella uppgifter gällande säkerhetskoncernen Securitas kvartalsrapportering stals enligt SvD Näringsliv på fredagen vilket fick bolaget att släppa siffrorna i förtid sent på söndagskvällen. Meningen var egentligen att rapporten skulle presenteras först nu på fredag.

Säkerhetskoncernen Securitas redovisar ökad omsättning men lägre än väntat under tredje kvartalet 2017. Bolaget redovisar ett något högre än väntat nettoresultat.

Omsättningen uppgick till 22 651 miljoner kronor (22 316), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 22 672. Den organiska tillväxten var 5 procent (7). I föregående kvartal var nivån 3 procent.

Rörelseresultatet före avskrivningar var 1 230 miljoner kronor (1 230). Marginalen var 5,4 procent (5,5). I det andra kvartalet var den 4,9 procent.

Rörelseresultatet blev 1 164 miljoner kronor (1 139), med en rörelsemarginal på 5,1 procent. Väntat var 1 192 miljoner.

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var 1 078 miljoner kronor (1 036), analytikerkonsensus 1 105.

Resultatet efter skatt blev 780 miljoner kronor (729), analytikerkonsensus 767.

Resultat per aktie hamnade på 2,14 kronor (2,00).

”Den organiska försäljningstillväxten stärktes i det tredje kvartalet och nådde 5 procent jämfört med 3 procent under det första halvåret. Kvartalet återspeglade starka marknadsförutsättningar i hela koncernen och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar ger oss en stark konkurrensfördel. Marknadsvillkoren i USA är
gynnsamma och vi växer snabbare än den amerikanska säkerhetsmarknaden. I Europa ser vi en gradvis återhämtning av portföljen. I det iberoamerikanska affärssegmentet fortsätter Spanien och Portugal att växa snabbare än säkerhetsmarknaden. Detta baseras
på differentierade kunderbjudanden möjliggjorda av våra kontinuerliga investeringar genom åren inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet”, säger vd Alf Göransson i rapporten.

I förra rapporten spådde Securitaschefen gradvis återhämtning av portföljverksamheten i Europa mot slutet av året.

ANNONS
ANNONS

Securitas räknar med högre löneinflation under det kommande året, men tror sig kunna kompensera det med prisökningar.

”De starka makroekonomiska förhållandena och bristen på kvalificerad arbetskraft i USA och Europa kommer att resultera i högre löneinflation under det kommande året. Vi tror att vi är strategiskt väl positionerade att kompensera sådana ökningar genom
prisökningar och genom att erbjuda alternativa säkerhetslösningar innehållande teknik”, säger Alf Göransson.

Securitas, Mkr Q3-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2016
Nettoomsättning 22 651 22 672 -0,1% 22 316
Rörelseresultat 1 164 1 192 -2,3% 1 139
Rörelsemarginal 5,1% 5,3% 5,1%
Resultat före skatt 1 078 1 105 -2,4% 1 036
Nettoresultat 780 767 1,7% 729
Resultat per aktie, kr 2,14 2,00

(Källa: Bloomberg)