Vid sidan av kraftigt minskad konsumtion drar svenskarna nu ner på sparandet drastiskt, visar SEB:s Sparkollen. ”Det är en dyster konjunktursignal ”, säger bankens privatekonom.

ANNONS

SEB:s undersökning Sparkollen, som tar tempen på om hushållen planerar att öka eller minska sitt sparande närmaste halvåret, sjönk under tredje kvartalet från 9 enheter till 3 enheter, vilket är en minskning med 6 enheter.

Vid sidan av det planerar spararna att kraftigt minska sin konsumtion det närmaste halvåret.

Andelen hushåll som planerar att konsumera mindre uppgår nu till 46 procent, en ökning med 17 enheter jämfört med föregående kvartal.

”Det är en dyster konjunktursignal för svensk ekonomi men samtidigt en utveckling som bör välkomnas av Riksbanken, som försöker att stävja inflationen med hjälp av räntehöjningar”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen prioriterar matinköp, elräkningar och räntor

Andelen hushåll som planerar att spara mer under de kommande sex månaderna, jämfört med det senaste halvåret, minskade från 22 procent föregående kvartal till 20 procent i tredje kvartalet.

Samtidigt ökade andelen hushåll som planerar att spara mindre, från 13 procent till 17 procent.

Andelen som inte planerar några förändringar minskade från 59 procent till 55 procent.

”Sparkollen börjar närma sig nollstrecket, vilket enkelt uttryckt innebär att det nästan är lika många som planerar att öka respektive minska sitt sparande. En tydlig majoritet av hushållen har en ganska avvaktande inställning till sparande det närmaste halvåret, vilket är en naturlig utveckling när plånboken behöver prioritera matkasse, elräkning och räntekostnader”, säger Américo Fernández i pressmeddelandet.

86 procent av svenskarna hade ett månadssparande under det tredje kvartalet, vilket är en minskning med 5 enheter jämfört med föregående kvartal. Det genomsnittliga sparbeloppet ligger på 5 814 kronor per månad.

ANNONS
ANNONS

Sparkollen är skillnaden mellan andelen som planerar att öka sitt sparande och andelen som planerar att minska sitt sparande.

Läs även: Tre blytunga smällar mot svenska hushåll i höst [Dagens PS]

Läs mer: Mardröm: ”Handeln befinner sig i stormens öga” [Dagens PS]