Så mycket försvann från hushållens konton i börsraset under andra halvan av det första kvartalet.

ANNONS

Det här framgår av SEB:s sparbarometer.

”Nedgången med över 1 000 miljarder kronor i både brutto- och nettoförmögenhet är det största vi uppmätt. De fallande aktiekurserna påverkar förmögenheten genom såväl direktägt aktiesparande som genom fonder, försäkringar, tjänstepensioner och premiepensioner”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

SEB konstaterar att hushållen samtidigt flyttade sitt sparande till vanliga bankkonton där nysparandet under första kvartalet satte nytt rekord: 102 miljarder kronor.

Nettoförmögenheten sjönk och skulderna ökade

Hushållens nettoförmögenhet sjönk med 1 065 miljarder, eller 5,9 procent, och uppgick vid första kvartalets utgång till 16 860 miljarder kronor. Framför allt berodde detta på raset på aktiemarknaden i spåren av coronakrisen.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 54 miljarder kronor (1,2 procent). Det är en något högre ökningstakt jämfört med motsvarande kvartal föregående år (1,0 procent) men något lägre än föregående kvartal (1,3 procent). På årsbasis steg ökningstakten (5,3 procent) för tredje kvartalet i rad och börjar försöktigt stiga igen från tidigare bottennotering (5,1 procent).

ANNONS
ANNONS

För första gången på två år växte hushållens studielån snabbare än konsumtionslånen under första kvartalet. Konsumtionslånen ökade med 1,5 procent och studielånen 1,6 procent. Övriga lån ökade med 0,6 procent och bostadslånen med 1,3 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.