Under hösten 2011 ska 20 nya snabbtåg sättas in för att komplettera de nuvarande snabbtågen X 2000. Dessutom söker SJ nu efter en ersättare till dagens snabbtåg.

ANNONS

SJ räknar med att före årets slut föreslå styrelsen en investering på 20 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 kilometer i timmen. Det handlar om en investering på fem miljarder kronor.

SJ satsar i år cirka 200 miljoner kronor på åtgärder för att klara säkerheten i tågtrafiken och för att förstärka SJ:s trafikledning. På så sätt ska SJ få möjligheter att höja kvalitet och service i besvärliga trafiksituationer. Enligt vd Jan Forsberg genomförs det mesta av åtgärdsprogrammet enligt tidsplanen.

De åtgärder som SJ sätter in för att förhindra det kaos som uppstod i vintras handlar bland annat om ökad kapacitet hos verkstäderna och fler avisningsanläggningar.

”Men med den osäkerhet som råder inför avregleringen och med de framtida investeringsbehov vi har i bland annat nya fordon känns framtiden osäker. Alldeles särskilt svår känns förutsättningen för de fordonsinvesteringar som behöver göras; att vi inte med säkerhet vet om SJ får möjlighet att bruka dessa”, skriver Forsberg i bolagets delårsrapport, där SJ redovisar en vinst före skatt på 169 miljoner kronor för årets tredje kvartal, jämfört med 198 miljoner kronor under samma kvartal i fjol.

”Periodens resultat har påverkats av de åtgärder som genomförs för att stärka leveranskvaliteten och förbättra servicen gentemot våra kunder”, skriver Forsberg vidare.

ANNONS
ANNONS

Inför vintersäsongen löper SJ:s åtgärdsprogram ”som planerat”, skriver Forsberg.

”Hörnstenarna i programmet är en kraftig förbättring av tågens tekniska tillförlitlighet och en förstärkning av SJ:s trafikledning. Den sammanlagda satsningen uppgår i år till cirka 200 miljoner kronor. Därmed har vi mycket bättre förutsättningar att säkerställa en högre nivå på kvalitet och service i besvärliga trafiksituationer”, skriver Forsberg.