Bankkoncernen SEB redovisar en rörelsevinst på 3 507 miljoner kronor för andra kvartalet. Det är en försämring med 23 procent jämfört med samma period i fjol.

ANNONS

Vinsten var bättre än väntat. Aktieanalytikerna hade spått en vinst på 3,4 miljarder kronor, enligt Reuters enkät.

De totala intäkterna landade på 10,4 miljarder kronor under andra kvartalet, vilket är tre procent lägre än i fjol. Kostnaderna uppgick till 6,4 miljarder kronor, en ökning med 10 procent jämfört med fjolåret. Kreditförlusterna steg till 452 miljoner kronor.

Räntenettot steg från 3,9 miljarder till 4,4 miljarder kronor. Provisionsnettot uppgick till 3,9 miljarder kronor (4,5).

Tillväxten i de baltiska länderna har fallit kraftigt. Det är där som banken har sina största problem.

”Till följd av detta har volymen förfallna och icke betalda lån ökat och vi fortsätter att bygga upp reserver. Problemen är mest uttalade i Estland, som till stor del förklarar koncernens kreditförluster”, skriver vd Annika Falkengren i rapporten.

ANNONS
ANNONS

SEB-rapporten fick ett varmt mottagande på börsen. Strax efter det att siffrorna släppts hade aktien stigit med omkring 4 procent.