SBAB spår att Riksbanken höjer styrräntan nästa gång i november 2023. Det skriver det statliga bolåneinstituten i senaste Boräntenytt.

ANNONS

”Det får de rörliga boräntorna att ligga mer eller mindre stilla på nuvarande nivå fram till dess. De långa marknadsräntorna föll oväntat tillbaka under sommaren vilket talar för att de långa bundna boräntorna höjs senare än tidigare väntat”, skriver SBAB och förklarar att det nu är läge att binda boräntan över en längre tid och att det också är något som fler väljer att öra.

Vid sidan av prognosen för hur länge Riksbanken behåller nollräntan uppmanar SBAB  bolånetagare att hålla koll på de stora skillnaderna mellan list- och snitträntor, och framhåller att det rådande bolånekriget på marknaden gynnar kunderna.

Det påverkar bankernas marginaler

”Det har under lång tid varit en mycket stor skillnad för bankmarknaden som helhet mellan list- och snitträntan på särskilt 3-månadersräntor och skillnaden har på senare tid fortsatt att öka. Den genomsnittliga differensen uppgår nu till mer än 0,70 procentenheter.”

SBAB:s chefsekonom Robert Boije konstaterar att konkurrensen bolånekunderna hårdnar och att det får negativ effekt på bankernas marginaler.

Boije säger också att SBAB tagit höjd för den här utvecklingen när det gäller prognosen för i första hand medellånga och bundna räntor på lång sikt.

Men exakt var effekterna blir av bolånekriget är svårt att bedöma, menar han samtidigt.

Kan störa ekonomin allvarligt

SBAB varnar också för bakslag i sin prognos:

”Bostadspriserna har stigit snabbt under mer än ett års tid, och en stark oro kring deras framtida utveckling och ett prisfall kan leda till en allvarlig störning i ekonomin och en snabb inbromsning ikonjunkturen. En sådan utveckling skulle kunna resultera i en senare ränteuppgång än den som nu förutses. Men om förtroendet för svensk ekonomi skulle rasa dramatiskt kan det leda till ökade riskpremier på stats- och bostadsobligationer, och därmed till stigande boräntor.”

ANNONS
ANNONS

Omvänt kan prisutvecklingen på bostadsmarknaden bli starkare än väntat, heter det vidare med motiveringen att hushållen under lång tid byggt upp en stor sparbuffert som driver på konsumtionen men också till ”en snabbare ränteuppgång än väntat”.

Här kan du ladda ner Boräntenytt.

Läs mer: Historiskt låga boräntor i Sverige – du är vinnare [Dagens PS]