Det aktuella ledningsgruppsmötet hölls den 9 oktober och DI beskriver stämningen som ”hätsk och ansträngd”.

Med på mötet var bland andra cheferna för kapitalförvaltningen i Danmark och Norge, chefen för den internationella aktiehandeln Jim Cirenza, Norgechefen Anders Onarheim, Max Matthissens vd Christoffer Folkebo och Claes Johan Geijer, chef för affärsområdet Private Banking i Luxemburg.

Carnegie hade drabbats av en akut likviditetskris och Riksbanken hade redan varnats om problemen. Men inget sades om detta i chockrapporten den 24 oktober.

Nu framkommer uppgifter om att flera i ledningsgruppen ville vinstvarna och sparka ordföranden Anders Fällman. Men Mikael Ericson vägrade. Och detta trots att han enligt DI:s källor var den ende i ledningen som då visste om att den säkerhet som Carnegie hade i Maths O Sundqvists fastighetsbolag Norrvidden var i fara. 

”Det blev ingen vinstvarning, ingen nyemission och ingen misstroendeförklaring mot Anders Fällman”, skriver tidningen om mötet.

FI har inte prövat Mikael Ericsons lämplighet som vd efter att Riksgälden tog över det anrika finanshuset den 10 november. Men det innebär inte att man vill se honom som vd i fortsättningen, trots nye ordföranden Peter Normans uttalade förtroende.

”Nej, Riksgälden har definitivt inget förtroende för Ericson. Han går samma dag som en försäljning blir klar”, säger en källa till DI.

ANNONS
ANNONS

Mikael Ericsons har inte kunnat nås för en kommentar.