Det blev en rejäl återhämtning för de svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter under det andra kvartalet, främst tack vare stigande aktietillgångar. Det skriver SEB i senaste sparbarometern.

ANNONS

Nettoförmögenheten ökade med 6,7 procent till 1 132 miljarder kronor och uppgick vid utgången av kvartalet till 18 024 miljarder kronor.

Under kvartalet steg värdet på aktietillgångar med 11,2 procent.

”Det är en spektakulär uppgång vi ser för andra kvartalet. Visserligen var det första kvartalet mycket svagt och vi förväntade oss en rekyl, men att hushållens samlade förmögenhet kunnat växa till rekordnivåer samtidigt som tillväxten är historiskt svag och arbetslösheten snabbt stigande, det är anmärkningsvärt. Det visar att den reala och den finansiella ekonomin har vistats i skilda världar under våren och sommaren”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Nysparandet uppgick till 177 miljarder kronor, en ny toppnotering för sparbarometern och högre med 21 miljarder kronor från samma kvartalet året innan.

ANNONS
ANNONS

Vad gäller skulderna kom dessa att öka med 65 miljarder kronor, upp 1,4 procent, vilket är oförändrat i årstakt men något högre än förra kvartalets 1,2 procent.