Den osäkra situationen i omvärlden får Riksbanken att tillfälligt förstärka valutareserven med 100 miljarder kronor, för att minska riskerna i det finansiella systemet. Bakom beslutet ligger också ökade åtaganden gentemot Internationella valutafonden (IMF).

ANNONS

”Riksbanken behöver därför en tillräckligt stor valutareserv för att ha beredskapen, att vid behov kunna förse bankerna med likviditet i utländsk valuta. Därmed kan Riksbanken säkerställa att det finansiella systemet fungerar säkert och effektivt”, skriver Riksbanken på sin hemsida.

ANNONS
ANNONS