Regeringen vill ändra det finanspolitiska ramverket inom en snar framtid. Man menar att överskottsmålet har tjänat ut och att framtida nödvändiga investeringarna kräver mer svängrum.

ANNONS

En över­syn av det finans­politiska ramverket var planerat till 2025, med utrullning 2027. Nu vill regeringen att processen startar tidigare. Finansministern Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att det mot bakgrund av det svenska investeringsbehovet inte är ”rimligt att fortsätta amortera på en redan låg skuld­sättning”.

Det finanspolitiska ramverket och inte minst utgiftstaket och överskottsmålet har under en längre tid varit ämne för debatt inom S. Debattartikeln återspeglar beslutet från S-kongressen förra veckan. Där var ett av besluten just att avskaffa utgiftstaket och gå från överskottsmål till balansmål.

”Det finanspolitiska ramverket tjänar Sverige väl men måste också följa med i samhälls­utvecklingen. Sverige har tack vare regeringens ansvars­fulla finans­politik mycket starka stats­finanser, även efter snart två år av historiskt omfattande kris­åtgärder”, skriver ministrarna.

De investeringar som regeringen vill prioritera framför överskottsmålet är klimatomställning, äldreomsorg, socialtjänst, polis, rättsväsende och totalförsvar, bland annat.

”För att upprätthålla förtroendet för de offentliga finanserna krävs rätt finans­politiska verktyg, som svarar upp mot de ekonomiska utmaningar som samhället står inför. Om finans­politiken inte klarar av att möta upp behoven riskerar det att urholka förtroendet för såväl den politiska som den ekonomiska utvecklingen. Därför bör översynen av det finans­politiska ramverket tidigare­läggas”, skriver ministrarna.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Skatteförslag inför 2022 – så berörs du som företagare [Dagens PS]
Skattechock för pendlare – dråpslag mot bilister [Dagens PS]