Vill du ta snabbfilen till 40 000 i månaden efter examen? Det här är det smartaste du kan göra i Sverige.

ANNONS

En ny rapport från Civilekonomerna visar vilka faktorer som snabbast leder till högre löner för nyexade ekonomer.

Tre år efter examen har 44 procent en månadslön på mellan 20 000 och 30 000 kronor – bara 16 procent av ekonomerna tjänar 40 000 kronor eller mer.

Men det går att peka ut några faktorer som gör en tydlig skillnad.

”Lönen påverkas förvisso av en mängd olika faktorer men hos dem som bara tre år efter examen uppnått en hög lön ser vi flera gemensamma nämnare. Ett exempel är att arbeta utomlands”, säger Jaime Aleite, ombudsman på Civilekonomerna.

Det här är fem saker som snabbare leder till högre lön, enligt Civilekonomerna. Och även om den här studien gäller just yrkesgruppen ekonomer stämmer det troligtvis in på många yrkesgruppen.

1. Arbeta utomlands. Här har 21 procent en lön på mer än 45 000 kronor i månaden.

2. Jobba i Stockholm. Störst andel bland dem som tjänar över 40 000 kronor tre år efter examen finns i Stockholm följt av Skåne.

ANNONS
ANNONS

3. Magisterexamen. När det gäller examenstyp ger magisterexamen alternativt en masterexamen bäst utdelning på lönekontot.

4. Chefsbefattning. Att tidigt efter examen kliva på en chefsbefattning betalar sig också. Här har 16 procent en lön på mer än 50 000 kronor i månadslön.

5. Arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna. Lönen tre år efter examen är högre för dem som skaffat sig arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna. Bland dem hade 12 procent en lön på mer än 45 000 kronor. För dem som inte arbetat var det bara 6 procent som kom upp i den lönenivån.