Studerande som vill jobba ska få göra det utan begränsningar för studiebidrag och lån. Fram till 30 juni slopar regeringen studenternas fribelopp som villkor för CSN-lån. På så sätt hoppas man att studenter kan gå in och avlasta i sjukvård och andra samhällsbärande verksamheter under Covid-19.

ANNONS

”De studenter som gör en insats nu, till exempel i vården, ska inte behöva oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN. Det här är en tillfällig förändring vi gör i denna extraordinära situation för att studenter ska kunna avlasta vården eller andra samhällsviktiga funktioner”, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Fribeloppet är den summa som studenter i Sverige kan tjäna utan att det leder till att de tvingas betala tillbaka studiemedel. Men nu avskaffas det tillfälligt, vilket innebär att studenter kan behålla studiemedlet men också tjäna hur mycket de vill på att arbeta extra.

Fribelopp onödigt när verksamheter avlastas

Regeringen skriver i pressmeddelandet att man inte anser att det bör göras någon inkomstprövning under det första kalenderhalvåret 2022. Detta för att personer som studerar på vårdutbildningar lättare ska kunna gå in och avlasta inom vården.

Att det inte görs någon inkomstprövning innebär i praktiken att fribeloppet slopas.

I går meddelade Folkhälsomyndigheten en utvecklad rekommendation för lärosäten om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Karensdag och sjukintyg slopas för alla [Dagens PS]
Nya restriktioner – krogen stänger nu 23 igen [Dagens PS]