Svenskbolaget har visat på ”djupa brister” och begått ”väsentligt avtalsbrott”, dundrar Stockholms Läns Landsting.

ANNONS

Medicinteknikbolaget Elekta uppges ha agerat ”vårdslöst” och visat på ”djupa brister”. Vidare skall den svenska cancervårdspecialisten ha genomfört ett ”väsentligt avtalsbrott”. Dessa uppgifter framgår av en färsk skrivelse från SLL till Elekta, enligt dokument som Affärsvärlden tagit del av.

Ekonomisajten har även talat med Stockholm Läns Landstings, SLL, chefsjurist Anne Rundquist som hävdar att man har rätt att häva avtalet, ett avtal som är värt en halv miljard för Elekta. Hon uppger att SLL skall fatta beslut i frågan i mitten av december.

Hon är också kritisk till leveransen från Elekta.

”Min slutsats är att det är ett väsentligt avtalsbrott. Vi har efter en mycket noggrann upphandling kommit fram till ett avtal med Elekta och så kan de inte leverera vad vi avtalat om”, säger hon.

Beställningen som Elekta har tagit hem rör tiotalet nya strålningskanoner till Nya Karolinska sjukhuset.

ANNONS
ANNONS

Elekta i sin tur tillbakavisar all kritik.

”Vi har en helt annan syn. Elekta vidhåller uppfattningen att systemet uppfyller alla kravspecifikationer i kontraktet. Elekta har också föreslagit en långtgående lösning för att möta SLL:s förväntningar”, skriver Elektas talesperson Gert van Santen till Affärsvärlden. Han uppger också att Elekta kommer att fortsätta att tala med SLL och att bolaget inte har för avsikt att lämna kontraktet.