Mer än vad tredje kvinna tror att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte alls klara sig, på sin pension. Kvinnor sparar mindre till sin pension än män, och kvinnor planerar också att gå i pension tidigare än män. Det visar en ny undersökning som Swedbank och sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo.

Kvinnors pension uppgår till 67 procent av männens. Det är en effekt av att kvinnor har lägre löner än män.

”Det är livsinkomsten som avgör din pension. Kvinnor som grupp har lägre löner än män och jobbar dessutom i högre utsträckning deltid, därför blir också pensionen lägre. Det är viktigt att sätta sig in i sin pension i tid, för att på så sätt kunna påverka den”, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Svårt att leva på pension

Knappt två tredjedelar av kvinnorna har arbetat deltid någon del av sitt yrkesliv, bland männen är det en tredjedel. Av de kvinnor som har arbetat deltid uppger nästan hälften (47 procent) att de inte vet hur det påverkar deras pension.

Mer än var tredje kvinna (34 procent) tror att de aldrig kommer att klara sig eller kommer ha svårt att klara sig på sin pension. Ett sätt att öka sin framtida pension är genom ett privat sparande. Kvinnor och män sparar till sin pension i lika hög utsträckning, knappt sex av tio uppger att de gör det. Men kvinnor sparar lägre belopp än män.

”Det är inte konstigt att kvinnor sparar lägre belopp än män, de har ofta lägre lön och mindre marginaler. Lever man i en relation där den ena tjänar mer än den andra kan det vara bra att föra över pensionsrätter till den med lägre inkomst”, säger Madelén Falkenhäll.

Jobba efter 65 en väg att gå

Att föra över pensionsrätter för premiepension till make, maka eller partner är ett bra sätt att göra pensionerna mer jämställda inom ett hushåll. 20 procent vet vad det innebär men endast 4 procent för över pensionsrätter.

ANNONS
ANNONS

Ett annat sätt att öka sin pension är att försöka arbeta ett eller två år extra, det gör stor skillnad på pensionen. Men sex av tio kvinnor planerar inte att jobba efter att de fyllt 65 år.

”Det går att påverka din pension. Försök att arbeta heltid, det gör stor skillnad, och om du kan jobba ett eller ett par år efter du fyllt 65 år så förbättras din pension avsevärt. En grundskollärare som jobbar två extra år kan få upp till 1 600 kronor mer i pension varje månad”, säger Madelén Falkenhäll.