”Dåligt underbyggt”, dundrar han om regeringens nu aktuella pensionsförslag.

ANNONS

Det är förslaget på tillägg till inkomstpensionen, som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi stolt presenterade på en presskonferens, som får underkänt.

Ole Settergren, som enligt SvD jobbat med pensioner i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv, tidigare även på Socialdepartementet, kritiserar förslaget.

”Politikerna frångår livsinkomstprincipen men också idén om ett autonomt pensionssystem som står fritt från politiken och statsbudgeten. Istället skapar man något som enligt min åsikt inte bygger på några principer alls”, säger topptjänstemannen på Pensionsmyndigheten till tidningen.

Inget stämmer i systemet längre

Han anser att förslaget både är ”dåligt underbyggt och dessutom ohållbart”.

Han slår fast att hela pensionssystemet, som det är utformat, kommer att behöva totalförändras.

”Den individuella information om den allmänna pensionen som nu finns på Min pension stämmer inte längre”, säger Ola Settergren till SvD.

ANNONS
ANNONS

Som det är nu, med det aktuella förslaget, skapas oordning i pensionssystemet, anser den erfarne pensionsanalytikern.

”Pensionsmyndigheten hade gärna sett att det här hade gjorts med eftertanke och klokskap och med en klar bild av vad vilket system vi ska ha istället.”