Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag om ett nytt premiepensionssystem som ska vara på plats 2020. Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten, har utsatts till särskild utredare.

Tidigare utredningar har konstaterat att premiepensionens konstruktion gör det svårt för den enskilde att välja fonder. Det har funnits oseriösa aktörer på fondtorget för premiepension som utnyttjat människors okunskap. I ett första steg har riksdagen beslutat om att införa hårdare krav på de fonder som ingår i systemet.

ANNONS
ANNONS

Det andra steget är att reformera systemet och nu har en utredning tillsatts för att bland annat lämna förslag på en reglering som ska styras av en ny myndighet. Staten kommer alltså ta större ansvar för att det inte ska kunna finnas några aktörer som lurar framtida pensionärer.

Utredningen ska senast den 1 november 2019 lämna förslag på nytt regelverk och reglering av den nya myndigheten.