Tvingas leva på knappt 60 procent av lönen på ålderns höst.

Det här visar nya siffror från Min pension, där även tydliga könsskillnader uppenbarar sig – männen får generellt ut en högre pension än kvinnorna.

”Arbetslivet fram till pensionen ser olika ut för kvinnor och män. Kvinnor jobbar mer deltid och har större frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet vilket påverkar pensionen”, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på Min Pension och huvudförfattare till rapporten, som i år alltså har fokus på 60-talisterna.

”Gruppen har 10-15 år kvar till pension med en kompensationsgrad på knappt 60 procent, vilket är något lägre än den genomsnittliga kompensationsgraden för 1950-talisterna”, framgår det i pressmeddelandet.

Utrikes födda kommer, enligt siffrorna, att i snitt få knappt 50 procent av sin lön i pension.

ANNONS
ANNONS

Liksom tidigare generationer varierar 1960-talisternas kompensationsgrad med inkomstnivån. Högst kompensationsgrad har de med låga inkomster, medan de med månadslöner mellan 35.000 och 40.000 kronor har den lägsta.

Det innebär att pensionerna för denna grupp blir lägre i förhållande till den förväntade slutlönen jämfört med användare med lägre och högre löner.

”En orsak kan vara att individer med inkomster mellan 35.000 och 40.000 kronor sällan får ett tillskott till pensionen via garantipensionen, något som de med lägre löner ofta får. Dessutom hamnar de under gränsen för att få en större inbetalning till tjänstepensionen”, säger Kristina Kamp.

I rapporten, som återges i den här podden, görs fler jämförelser mellan kön, generation, inkomst och kollektivavtal.

Den innehåller även tips på hur du kan få mer i plånboken som pensionär.