Två tredjedelar av alla som hade en pension från utlandet hade inte tagit upp den till beskattning. Det upptäckte Skatteverket i en riktad kontroll förra året. Men kvarskatten kan bli dyr för den som glömmer.

ANNONS

Sammanlagt påfördes 15,7 miljoner i skatt och skattetillägg för tjänstepensioner som betalades ut från andra länder till privatpersoner i Sverige. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Myndigheten har numera avancerade verktyg för att kontrollera uppgifter om pension från utlandet.

Ett vanligt exempel är någon som arbetat utomlands under karriären och fått så kallad direktpension avsatt utomlands, men sedan flyttat tillbaka till Sverige.

”Den vanligaste förklaringen vi fick av de granskade var att de glömt att ta upp inkomsten eller trodde den var skattefri”, säger Gunnar Ihrén, sektionschef på Skatteverket.

Utländsk pension skattepliktig

Det är inte olagligt att ha pengar placerade utomlands, men inkomster som betalas ut ska som regel tas upp till beskattning i Sverige om man bor här, skriver Skatteverket.

De flesta av världens länder utbyter i dagsläget kontrolluppgifter om inkomster och pensioner. Sverige deltar aktivt i det samarbetet.

Av de 46 avslutade utredningarna inom kontrollen har 31 lett till ändrat beslut om skatt, men många utredningar pågår fortfarande. Den genomsnittliga ändringen är på drygt en halv miljon kronor per person. Högsta enskilda höjningen ligger på 1,7 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

”De utländska kontrolluppgifterna visar att det finns hundratals miljoner i förvaltade belopp som i framtiden kommer betalas ut till tusentals personer bosatta i Sverige”, säger Gunnar Ihrén.

”Utbetalningarna ska tas upp som inkomst av tjänst.”

Läs också:

Halva pensionen riskerar att ryka för unga vuxna