Morgonens nyhetsbomb kring operatörerna Tele2 och Com Hem påverkar såväl näringslivet som dig som aktieägare. Här är allt du måste veta.

ANNONS

Tele2 och Com Hem har enats om ett samgående för att skapa en ledande integrerad operatör. I transaktionen värderas Com Hem till 146 kronor per aktie vilket innebär en premie om 15,9 procent jämfört med de senaste trettio handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs.

Kinnevik, som är den största aktieägaren i Tele2 och Com Hem, ger sitt stöd för fusionen, framgår det av ett pressmeddelande.

Detaljerna i affären innebär att aktieägarna i Com Hem kommer att erhålla 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje utestående Com Hem-aktie. Aktieägarna i Com Hem kommer därmed ha ett ägande om cirka 26,9 procent i nya Tele2 och en total kontant ersättning om 6,6 miljarder kronor.

”Vi är glada över att en överenskommelse har nåtts om att slå samman två framstående nordiska bolag för att skapa en ledande integrerad operatör på den svenska marknaden. Jag är otroligt stolt över den enastående avkastning som Tele2 har lämnat till sina aktieägare under de senaste åren och det värde vi har levererat till våra kunder. Jag är exalterad över det kombinerade bolagets framtid vilken vi är säkra kommer att innefatta att betydande värde skapas för svenska individer, hushåll, verksamheter och självklart våra investerare”, konstaterar Tele2s styrelseordförande Mike Parton.

Sammanslagningen förväntas ge totala årliga synergier om cirka 900 miljoner kronor, hänförliga till opex-, capex-, och intäktssynergier, att uppnås inom fem år. Vidare framgår att transaktionen förväntas bidra positivt till fritt kassaflöde per aktie för Tele2 från första året efter genomförandet.

Fusionen förväntas vara genomförd under andra halvåret 2018 efter sedvanliga regulatoriska processer.

Vd för Nya Tele2 blir Anders Nilsson som i dag är vd för Com Hem. Det innebär samtidigt att Tele2s nuvarande vd Allison Kirkby lämnar. Och för de båda toppcheferna innebär fusionen rejält klirr i kassan, framgår det i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Tele2s och Com Hems koncernledningar och nyckelmedarbetare har, med förbehåll för vissa prestationsvillkor, rätt till en integrations- och retentionbonus motsvarande 12-24 månaders grundlön i samband med genomförandet av Fusionen och den första fasen av integrationen”, skriver bolagen.

Enligt Dagens Industris beräkningar innebär programmen mellan 7,7 och 15,4 miljoner kronor i bonus för avgående Allison Kirkby medan Anders Nilsson kan glädjas åt ett tillskott på 5,3 och 10,6 miljoner. Den sistnämnde får också ytterligare 7,4 miljoner kronor för sina över 200.000 aktier när affären genomförs, skriver Di.

LÄS ÄVEN: Kinnevik blir största aktieägare i Nya Tele2 [Dagens PS] >