Totalt uppgår skuldkraven som lämnats in till Kronofogden till 21,7 miljarder – den högsta årssumman någonsin, enligt myndigheten.

Under förra året fick Kronofogden in nästan 1,2 miljoner krav på obetalda skulder.

Det är en ökning med 3,3 procent jämfört med 2019 och den sammanlagda summan på skuldkraven ökade med 18 procent till 21,7 miljarder kronor, vilket är nytt rekord, konstaterar myndigheten.

Rebecka Öhman, enhetschef på Kronofogden, menar att det finns mycket som tyder på att ”de som redan har betalningsproblem drar på sig fler och större skulder”.

ANNONS
ANNONS

Hon säger också att människor med betalningsproblem ofta blir begränsade i sitt liv och exempelvis har svårt att få en lägenhet.

Ökningen av antalet ärenden märks mest i gruppen unga vuxna i åldern 18–25 år.

Läs hela pressmeddelandet.