Skuldberget som hela tiden ökar är ett allvarligt hot mot den finansiella och makroekonomiska stabiliteten.

Det slår Riksbanken fast i en stabilitetsrapport som refereras av TT.

Riksbanken efterlyser åtgärder för att parera mot en eventuell likviditetskris; motståndskraften hos hushåll, banker och banksystemet måste stärkas, heter det i ett pressmeddelande.

”Det behövs dels åtgärder som skapar en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden, dels skattereformer som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig. Även ytterligare makrotillsynsåtgärder behöver vidtas”, skriver Riksbanken.

I fallet med bankerna anser Riksbanken att åtgärder krävs så att bankernas kapitalnivåer höjs i en händelse av en kris. Där till vill Riksbanken att den egna valutareserven är tillräckligt stor om det ”uppstår likviditetsbehov i utländsk valuta som inte bankerna själva kan hantera”.

MISSA INTE: Glädjechock för Ingves – men snart kan det vända [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Krönika: Slåss Ingves mot väderkvarnar? [DagensPS.se] >