Michael Storåkers, styrelseproffs och tidigare även vd för auktionsfirman Bukowskis, undrar i en krönika i Dagens Industri varför Stefan Löfven och den socialdemokratiska regeringen fortsätter ”svassa för kapitalet”, vilket allianspartierna också gjort, menar han.

Han konstaterar att samhället ”dras isär” och att det aldrig ”varit så lätt att bli förmögen om du redan har ett kapital och så svårt om du inte har det”.

Stroråkers vänder sig mot att skatterycket på arbete är ”sex gånger högre än på kapitalet” och kräver att något måste göras åt snedfördelningen.

”Förmögenhetsskatten är slopad. Arvs- och gåvoskatten likaså. Fastighetsskatten är pulveriserad och är ersatt av kommunal fastighetsavgift. Den reella skatten på aktievinster är borttagen och ersatt av schablonskatten på under 1 procent via investeringssparkonton och bolagsskatten är dessutom sänkt”, skriver Michael Storåkers i Di och slår fast att ”Sverige har blivit ett skatteparadis för kapitalägare”.

Han tycker att det är dags för regeringen att agera för landets bästa och att upphöra med att ”gynna kapitalisterna”.

Han ser två omedelbara åtgärder:
1) att fastighetsskatten höjs
2) att barnbidraget inkomstprövas

Där till anser Storåkers alltså att skatten på arbete måste sänkas och skatten på kapital höjas för att finansiera välfärsbehoven.

Michael Storåkers avslutar med att citera ett låtstycke från gamla proggdängan, som ursprungligen skrevs av Blå Tåget men som Ebba Grön 1980 gjorde en cover på under namnet ”Staten och kapitalet”:

ANNONS
ANNONS

”Sida vid sida, tillsammans stryker de fram, staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm”.

MISSA INTE: Kungen fixade hans bostad [DagensPS.se] >