Den största rädslan bland världens mest förmögna, eller ultra-high-networth individuals (UHNWIs) på engelska, är i dag kidnappning. Det står klart i en ny rapport från lyxfastighehsmäklaren Knight Frank som citerar statsvetaren och Euroasia Groups grundare Ian Bremmer, skriver Business Insider.

ANNONS

”I takt med klyftorna växer byggs murar och de mest förmögna blir måltavlor /…/ eftersom exempelvis antalet kidnappningar ökar behöver de överväga hur de vill leva sina liv och hur de ska interagera med världen i stort”, skriver rapportförfattaren Andrew Shirley och hänvisar till ett tidigare uttalande från Bremmer.

Enligt Business Insider har antalet fall där superrika, eller någon anhörig, kidnappats ökat de senaste åren och oron växer ständigt. Sajten tar Indien som exempel där risken för kidnappning av förmögnas barn är hög. Brott som i vissa fall har slutat i mord.

Ett annat exempel är ekonomitidsskriften The Economists reportage från 2015 om den växande trenden av så kallade ”snabbkidnappningar” där gärningsmän rövat bort barn, krävt lösensumma och fått betalt inom två timmar, skriver BI.

ANNONS
ANNONS