Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april – juli jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror.

På grund av pandemins effekter är det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent. Det skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

”Den låga löneutvecklingen som inleddes i och med april är främst en indirekt effekt av covid-19-krisen, eftersom den årliga lönerevision som normalt skulle ha ägt rum för en stor andel av de anställda uteblev. På grund av pandemin valde parterna att skjuta på slutförhandlingarna om nya löner och andra villkor och det är framförallt detta som syns i statistiken”, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

I hela ekonomin, liksom i enbart näringslivet uppgick löneökningstakten i juli till 1,2 procent enligt preliminära siffror. Motsvarande siffra var 1,1 procent i offentlig sektor.

ANNONS
ANNONS

Lönerna väntas fortsätta öka långsamt under resten av det tredje kvartalet, då de flesta på arbetsmarknaden skulle ha berörts av vårens lönerevisioner som skjutits på framtiden, skriver Medlingsinstitutet.